เที่ยวฮ่องกง Flagstaff House ตั้งอยู่ในบริเวณ Hong Kong Park (ฮ่องกงปาร์ค) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ชา จัดแสดงอุปกรณ์ชงชา สาธิตการชงชา และเผยแพร่วัฒนธรรมการชงชาของจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณ

เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์เครื่องชา Flagstaff House Museum of Tea Ware

ใกล้ๆ กันมีอาคาร K.S. Lo Gallery  ด้านล่างจะเป็นโซนร้านอาหาร และด้านบนจัดแสดงชิ้นงานเซรามิคหายาก และมีบางส่วนที่เป็นของราชวงศ์จีนด้วย

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มา: หนังสือฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น