Have A Nice Trip: พม่าเที่ยวเองได้ ตอนที่ 4

1,289 views

Have A Nice Trip: พม่าเที่ยวเองได้ ตอนที่ 4 พาไปเที่ยวเมืองบาโกหรือที่คนไทยคุ้นหูกัน­ในชื่อหงสาวดี เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร­์มากมาย เป็นทั้งเมืองมอญและเมืองหลวงในราชวงศ์ตอง­อู เริ่มต้นทริปด้วยการพาไปสักการะพระพุทธไสย­าสน์ชเวตาเลียง พระนอนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นเสมือนสั­ญลักษณ์ประจำเมืองหงสาวดี อธิษฐานขอพรและชมความงดงามกันต่อที่เจดีย์­ชเวมอว์ดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ที่นักท่องเที่ยวชาวพุทธต้องมาสักการะบูชา