Have A Nice Trip: เซินเจิ้นเที่ยวเองได้ ตอนที่ 2

1,372 views

Have A Nice Trip: เซินเจิ้นเที่ยวเองได้ ตอนที่ 2 ตอนนี้ สองพิธีกรของเราจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมจีน (China Folk Culture Villages) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใ­นเซินเจิ้น ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเ­ผ่าต่างๆ ของชาวจีน