Have A Nice Trip: เวียดนามใต้เที่ยวเองได้ ตอนที่ 2

779 views

Have A Nice Trip: เวียดนามใต้เที่ยวเองได้ ตอนที่ 2 เรายังอยู่กันที่เวียดนามใต้ ตอนนี้พาเพื่อนๆ ไปชมอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ใต้ดินที่มีโครงข่ายความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดิน ของกลุ่มเวียดกง เป็นอีกหนึ่งแห่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นพาไปช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ตลาดบินถั่น ตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนท้­องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง รองเท้า นาฬิกา ของที่ระลึก

ปิดท้ายด้วยการพาไปชมหุ่นกระบอกน้ำ เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ด้วยเทคนิคการชักที่ไม่เหมือนชาติใด โดยนักแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ต้องยืนอยู่ในน้ำด้านหลักฉาก เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นผ่านไม้ไผ­่ขนาดยาว