หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด เพราะเป็นตัวแทนของการพัฒนาเกาะฮอกไกโดด้วยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 100 กว่าปีก่อน หอนาฬิกานี้ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

 

clocktower1

ที่นี่เป็นอาคารเก่าที่เคยใช้เป็นหอประชุมของวิทยาลัยเกษตรกรรม (ที่ต่อมาคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโด) ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ William S. Clark และคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมรัฐแมสสาชูเสตส์ (Massa- chusetts Agricultural College) ในอเมริกา ที่มาตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1876 หรือ เมื่อร้อยกว่าปีก่อน (ตอนนั้นซัปโปโรทั้งเมืองมีประชากรแค่ 2,600 คน)  ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้าง ในปี ค.ศ. 1878 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1881 โดยมีการสั่งเครื่องกลไกของนาฬิกาขนาดใหญ่เข้ามาจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา ทำให้หอนาฬิกาแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาเกาะแห่งนี้

ต่อมาเมื่อวิทยาลัยย้ายไปยังที่ตั้งในปัจจุบัน อาคารนี้จึงถูกปรับปรุง ใช้เป็นหอประชุม, พิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่สำหรับจัดงานต่าง ๆ ของเมืองแทน ปัจจุบันภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้นักท่องเที่ยวฮอกไกโดเข้าชมความเป็นมาของหอนาฬิกานี้และจัดแสดงภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด

clocktower-3

เที่ยวฮอกไกโด ชมหอนาฬิกาประจำเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower)
เวลาเปิด-ปิด: ”พิพิธภัณฑ์
ค่าเข้าชม: ”200
การเดินทาง: ”รถไฟใต้ดินสาย
GPS: ”43.062617,

[codespacing_progress_map]

ข้อมูลจาก : หนังสือ Hokkaido ฮอกไกโด เล่มเดียวเที่ยวได้ทั้งปี
ผู้เขียน : DPlus Guide Team