เที่ยวฮอกไกโดทั้งทีต้องแวะขึ้นไป หอส่งทีวีซัปโปโร (Sapporo TV Tower) ที่เมืองซัปโปโร เป็นหอสูงที่ตั้งอยู่ติดกับสวนโอโดริที่อยู่กลางเมือง เป็นอีกจุดสำคัญของการท่องเที่ยวฮอกไกโด ที่ไม่มาไม่ได้ เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึง!

หอส่งทีวีซัปโปโร เป็นหอสำหรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ในยุคอนาล็อกที่ใช้กันมาหลายสิบปี สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 มีความสูงถึง 147.2 เมตร ตั้งอยู่ปลายสวนโอโดริด้านทิศตะวันออก (สวนใหญ่ ๆ ยาว ๆ ที่ตั้งอยู่กลางถนนในเมืองซัปโปโรนั่นแหละค่ะ) ตัวหอจำลองแบบมาจากหอโตเกียว (ที่ทำตามแบบหอไอเฟลของฝรั่งเศสอีกที ^^) แต่ย่อส่วนเล็กกว่า

TV

ข้างในมีพื้นที่เปิดให้ใช้บริการสองชั้นคือ ชั้นชมวิว (Observation deck) ซึ่งสูงจากพื้นดิน 90 เมตร เป็นจุดที่สามารถเห็นสวนโอโดริทั้งหมด บริเวณเมืองซัปโปโร และรอบๆ เมืองได้ อีกชั้นหนึ่งจะเป็นโซนร้านอาหารลอยฟ้า อยู่ที่ความสูงประมาณ 23 เมตร สามารถนั่งทานอาหาร และชมวิวสวนโอโดริได้ในมุมที่ตํ่ากว่าหอชมบนชั้นชมวิว

ตอนกลางคืน หอนี้จะประดับไฟทั้งที่ตัวหอและลิฟต์สองตัวที่วิ่งขึ้นลง แล้วยังมีมีนาฬิกาบอกเวลาเป็นตัวเลขให้ถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกได้

เที่ยวฮอกไกโด ชมวิวที่หอส่งทีวีซัปโปโร (Sapporo TV Tower)

ที่มาภาพ: Haseyu-/wikipedia.org

tv-tower

เที่ยวฮอกไกโด ชมวิวที่หอส่งทีวีซัปโปโร (Sapporo TV Tower)
เวลาเปิด-ปิด: ”ทุกวัน
การเดินทาง: ”รถไฟใต้ดินสาย
ค่าเข้าชม: ”ผู้ใหญ่
GPS: ”43.061112,

[codespacing_progress_map]

ข้อมูลจาก : หนังสือ Hokkaido ฮอกไกโด เล่มเดียวเที่ยวได้ทั้งปี
ผู้เขียน : DPlus Guide Team