ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกลุ้นของรางวัล กับ Hong Kong Airlines 50 รางวัล

1,453 views

 

รายชื่อผู้โชคดี Hong Kong Airlines 50 รางวัล

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Hong Kong Airlines 50 รางวัล

 

 

ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมชิงโชคลุ้นของรางวัลจาก Hong Kong Airlines ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำนวน 50 รางวัล ได้แก่

 

 

เสื้อยืด 5 รางวัล

 1. คุณรสนา อธิคมสุวรรณ
 2. คุณวรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี
 3. คุณรังสิยา รังสิยากูล
 4. คุณวัลลภา พัฒนาปัญญาสัตย์
 5. คุณชัยวัฒน์ ฐิติวัฒนาการ

 

เสื้อยืดมีปก 10 รางวัล

 1. คุณเรืองวุฒิ แซ่เอ็ง
 2. คุณจุฑาภรณ์ จิตไมตรี
 3. คุณเอกลาภ ทองบริสุทธิ์
 4. คุณทิชากร ชินบุตร
 5. คุณวศิน ตันกูล
 6. คุณสิริพร จิตภิญโญพงศ์
 7. คุณวรารัตน์ นฤเบศไกรสีห์
 8. คุณนลินี เกียรติอุ้มสม
 9. คุณธันวา สายพานวิทยา
 10. คุณวชิระ จรัณยานนท์

 

กระเป๋าพับได้อเนกประสงค์ 15 รางวัล

 1. คุณ Paphonphat Chaichomlerttaree
 2. คุณจันทิชา ศรียาภัย
 3. คุณอังคนา ประมวลคิด
 4. คุณศรชัย ม้าแก้ว
 5. คุณสินี สกุลธีระ
 6. คุณวีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
 7. คุณบุญศิริ ห่วงมณี
 8. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล
 9. คุณปฎาวุฒิ ล้อสมทรัพย์
 10. คุณกิติยา มะกล่ำ
 11. คุณศิวาการ เย่าตัก
 12. คุณจิตตินาฏ ธรรมโชติ
 13. คุณธัญญรัตน์ จารุไพศาล
 14. คุณสุรวุฒิ ใจกิจสุวรรณ
 15. คุณอัจฉรา งามเจริญพุทธศรี

 

แก้วน้ำพลาสติก 20 รางวัล

 1. คุณจิราพร ศรีวรกุลนนท์
 2. คุณณัฏชธิดา ธรรมรัตนะศิริ
 3. คุณกุลกานต์ สุวรรณพุ่ม พูนอ้อย
 4. คุณพรวิทย์ อนันต์ทรัพย์
 5. คุณคณิตา ไตรสอดศรี
 6. คุณชนม์ธวัช บุญญอนุชิต
 7. คุณเดือนนภา สุรามิตร
 8. คุณสุขจิต พงษ์เจริญ
 9. คุณเกศณี มากแจ้ง
 10. คุณภัทร์ฐิตา ตามแบบ
 11. คุณธีรพงศ์ ณรงค์วณิชย์
 12. คุณสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์
 13. คุณชญานี เสนทอง
 14. คุณนิตยสุวีร์ โยธินธวัช
 15. คุณเกศินี ยิบมันตะสิริ
 16. คุณอมิตตา สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
 17. คุณณรงค์ศักดิ์ ไวเดชา
 18. คุณประสิทธิ์ สัจจะพันธ์ตระกูล
 19. คุณปรุฬห์ วงศ์ตั้งใจ
 20. คุณพิมพ์นภา นภาศรี

เราจะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมสนุกกรอกเอาไว้นะคะ

ขอขอบคุณ Hong Kong Airlines  สำหรับของที่ระลึก 50 รางวัลค่ะ