ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima) ศาลเจ้ากลางทะเล แห่งเกาะมิยาจิมา (Miyajima)

4,981 views

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima) บนเกาะมิยาจิมา (Miyajima) ไม่ไกลจากเมืองฮิโรชิมา ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้โดดเด่นด้วยเสาโทริอิขนาดใหญ่ (โอโทริอิ) กลางน้ำ เวลาที่นํ้าขึ้นสูงสุดระดับนํ้าจะสูงเกือบถึงพื้น ทำให้มองดูราวกับว่าศาลเจ้านี้ลอยอยู่บนทะเล

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ โอโทริอิ และบริเวณใกล้เคียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ. 1996 ตัวศาลเจ้ามีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี ตามตำนานกล่าวว่าก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 593 โดยซาเอกิ คุระโมโตะเพื่อเป็นที่สถิตของเทวี 3 องค์ซึ่งเป็นธิดาของเทพแห่งท้องทะเลและลมพายุ แต่ศาลเจ้านี้เพิ่งจะเริ่มมีรูปทรงเป็นหมู่อาคารตามที่เห็นในปัจจุบัน (ซึ่งเรียกว่าสถาปัตกรรมแบบชินเดน) ในปีค.ศ. 1168

หลังจากนั้นศาลเจ้านี้ได้ถูกทำลายลงอีกหลายครั้งจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่น สำหรับอาคารหลักของศาลเจ้าในปัจจุบันได้รับการสร้างใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1571 โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น โถงหลัก หอบวงสรวง หอสวด เวทีละครโนะ และศาลเจ้าย่อย ๆ อีกหลายแห่ง โดยอาคารทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่กว้างและคดเคี้ยวไปมา

ศาลเจ้า-Itsukushima03

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ01

เนื่องจากเกาะมิยาจิมาถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ในอดีตคนธรรมดาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เหยียบย่างขึ้นไป ดังนั้นศาลเจ้านี้จึงถูกสร้างขึ้นตรงอ่าวเล็ก ๆ บนชายหาดที่นํ้าท่วมถึง โดยการปักเสาลงไปในทะเล เวลาที่นํ้าขึ้นสูงสุดระดับนํ้าจะสูงเกือบถึงพื้น จึงทำให้มองดูราวกับว่าศาลเจ้านี้ลอยอยู่บนทะเล และแยกออกมาจากตัวเกาะแต่เวลาที่นํ้าลงเราสามารถจะลงไปเดินบนชายหาดได้ไกลถึงบริเวณประตูโอโทริอิเลยทีเดียว

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ02

ศาลเจ้า-Itsukushima07

ศาลเจ้า-Itsukushima05

ศาลเจ้า-Itsukushima01

ศาลเจ้า-Itsukushima02

ศาลเจ้า-Itsukushima06

 

โอโทริอิ คือประตูทางเข้าศาลเจ้าชินโต (โทริอิ) ที่มีขนาดใหญ่ สำหรับโอโทริอิที่เกาะมิยาจิมานี้ถือเป็นหนึ่งในโทริอิที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น เริ่มสร้างที่จุดนี้ตั้งแต่ปี 1168 แต่สำหรับอันปัจจุบันสร้างในปี 1875 โดยใช้ต้นการบูรขนาดใหญ่อายุประมาณ 500-600 ปีเป็นเสาหลัก มีความสูง 16.6 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากศาลเจ้าประมาณ 212 เมตร โอโทริอินี้ไม่ได้มีฐานรากที่ฝังลึกลงไปในดินมากนัก แต่ตั้งอยู่ได้ด้วยการคํ้ายันของเสารองอีก 4 เสาและถ่วงด้วยนํ้าหนักของตัวมันเองซึ่งหนักราว 60 ตัน

ทิวทัศน์ของศาลเจ้าและโอโทริอิจะสวยที่สุดเวลาที่นํ้าทะเลขึ้นสูง ดังนั้นหน้าทางเข้าศาลเจ้าจึงมีป้ายบอกเวลาที่นํ้าจะขึ้นสูงสุดและลงตํ่าสุดเอาไว้ ถ้าเรามาถึงไม่ตรงเวลาก็อาจจะไปเที่ยวชมส่วนอื่น ๆ ของเกาะก่อนได้

ศาลเจ้า-Itsukushima04-768x1024 (1)

 

ในเวลากลางคืนทั้งศาลเจ้าและโอโทริอิจะมีไฟส่องประดับอย่างสวยงาม แม้ว่าจะไม่อาจเข้าชมภายในศาลเจ้าแต่ก็มีเรือบริการพาชมทิวทัศน์จากนอกอ่าว โดยออกจากท่าเรือ Miyajimaท่าที่ 3 วันละ 6 รอบ ตั้งแต่เวลา 17.55 ถึง 21.15 น. ค่าโดยสารผู้ใหญ่ 1,500 เยน เด็ก 700 เยน จองที่นั่งล่วงหน้าทางอีเมล์ได้ที่ formmail@aqua-net-h.co.jp

 

อิตสึคุชิมะ (Itsukushima) ศาลเจ้าเก่าแก่กลางทะเล แห่งเกาะมิยาจิมา (Miyajima)
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 300 เยน, วัยรุ่น (อายุ 15-18 ปี) 200 เยน, เด็ก (อายุ 6-14 ปี) 100 เยน
เวลาเปิด-ปิด: ทุกวัน เวลา 6.30–18.00 น. (ขึ้นกับฤดูกาล) การเดินทาง: จากท่าเรือเฟอร์รี่ Miyajima เมื่อออกจากท่าเรือ ให้เดินไปทางขวาแล้วเลียบชายทะเลไปเรื่อย ๆ ประมาณ 750 เมตร จะพบกับทางเข้า ทั้งนี้เส้นทางเดินชมภายในศาลเจ้าอนุญาตให้เดินได้ทิศทางเดียวเท่านั้น

การเดินทาง: ไปท่าเรือ Miyajima-guchi
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟ JR Hiroshima ไปสถานี JR Miyajima-guchi ใช้เวลาประมาณ 27 นาที ค่าโดยสาร 400 เยน แล้วเดินต่อไปยังท่าเรือ ระยะทางประมาณ 220 เมตร
ทางรถราง จากใจกลางเมืองฮิโรชิมา สามารถขึ้นรถรางสาย 2 (สายสีแดง) ไปลงที่สถานี Hiroden Miyajima-guchi ใช้เวลาประมาณ 53 นาที ค่าโดยสาร 270 เยน แล้วเดินต่อไปยังท่าเรือ ระยะทางประมาณ 120 เมตร

การเดินทาง: การข้ามฟากไปเกาะมิยาจิมา
มีผู้ให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟาก 2 ราย คือบริษัท JR Miyajima Ferry และ Matsudai ซึ่งออกจากคนละท่าแต่ก็อยู่ใกล้ ๆ กัน ค่าโดยสารต่อเที่ยว ผู้ใหญ่ 170 เยน เด็ก 80 เยน (สำหรับท่าของ JR สามารถใช้ JR Rail Pass ได้) เรือออกทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.00 น. จนถึง 20.00 น. (เฉพาะของ JR ให้บริการถึง 22.00 น.) ระยะเวลาเดินทาง 10 นาที

GPS: 34.296021, 132.319896

ข้อมูลจาก: หนังสือ Japan ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ
เรื่องและภาพ: DPlus Guide Team