ญี่ปุ่น ประกาศปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า เริ่ม 1 เม.ย. 57

931 views

ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

005

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่า กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่าง

ซึ่งเป็นตารางที่แสดงถึงค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2557

 

สัญชาติผู้ยื่น วีซ่าทั่วไป
(วีซ่าทั่วไปพำนักเกิน 15 วัน)
มัลติเพิลวีซ่า
(สำหรับการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง)
ทรานซิสวีซ่า
(สำหรับการเดินทางผ่าน
/ต่อเครื่องบิน)
ไทย 940 1,880 220
อินเดีย 260 260 20
อิหร่าน 1,580 3,140 1,580

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปลียนแปลงในส่วนค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ค่าดำเนินการยังคงเป็น 535 บาท

 

ข้อมูลจาก: www.jp-vfsglobal-th.com