เที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมรดกโลก นิกโกะ (Nikko)

6,505 views

เที่ยวญี่ปุ่น ที่เมือง นิกโกะ (Nikko) ในเขตจังหวัดโทชิงิ (Tochigi) ทางเหนือของกรุงโตเกียวประมาณ 125 กม. นิกโกะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมายาวนานตามคำกล่าวที่ว่า “Nikko is Nippon” ซึ่ง Nippon ก็คือญี่ปุ่น

ที่นี่มีแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาก เพราะเต็มไปด้วยผืนป่า ทะเลสาบ น้ำตกและลำธารน้อยใหญ่เกือบ 50 แห่ง

เที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมรดกโลก นิกโกะ (Nikko)

ที่นี่ยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบชูเซนจิ (Chuzenji Lake) น้ำตกเคกอน (Kegon Falls) โดยมีภูเขานันไต (Mt.Nantai) เป็นฉากหลัง และถนนอิโรฮะซะกะ (Irohazaka) ที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถชมความงามในมุมสูงได้โดยการนั่งกระเช้าอะเคจิไดระ (Akechidaira Ropeway)

nikko_web01

nikko_web06

nikko_web02

ถนนอิโรฮะซะกะ (Irohazaka) เป็นเส้นทางขึ้นเขาแบบเดินรถช่องทางเดียว (one-way) ที่มีความลาดชันและคดโค้งไปมา แต่ถือว่าเป็นถนนเลียบเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เส้นทางขึ้นเขานี้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดใบไม้แดงที่สวยที่สุดในภูมิภาคคันโต

nikko_web09

nikko_web08

nikko_web07-682x1024

รถกระเช้าอะเคจิไดระ จะนำเราขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ผ่านผืนป่าและผาชันและภูเขาอื่นๆโดยรอบด้วย รถกระเช้าจะใช้เวลาไม่นานแค่ 3 นาทีก็ถึงปลายทาง ซึ่งบนนั้นจะมีดาดฟ้าเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพบริเวณนั้นได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา สำหรับรถบัสจะแวะที่จุดขึ้นรถกระเช้า Akechidaira สามารถแวะได้เฉพาะขาไป (ขาขึ้น) เท่านั้น เพราะถนนเส้นนี้เป็น one-way ขากลับจะลงอีกทาง

เที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมรดกโลก นิกโกะ (Nikko)

ทะเลสาบชูเซนจิ (Chuzenji) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองนิกโกะและได้ชื่อว่าทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ที่ความสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และน้ำตกเคกอน (Kegon Falls) ซึ่งมีต้นน้ำไหลจากขอบทะเลสาบชูเซนจิผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง ทะเลสาบนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไตเมื่อ 20,000 กว่าปีก่อน รอบภูเขาไฟ Nantai เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ออนเซนที่นี่ก็มีชื่อเสียง ทะเลสาบอยู่ห่างป้ายเพียงเดิน 2-3 นาที ส่วนตัวเมือง Chuzenji onsen และบรรดาที่พักต่างๆ ก็อยู่ตามแนวถนนเลียบริมทะเลสาบนี่เอง

เที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมรดกโลกนิกโกะ (Nikko)

เที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมรดกโลกนิกโกะ (Nikko) 
เวลาเปิด-ปิด: ”” Akechidaira Ropeway 08.30-16.00 น. (พฤศจิกายน-มีนาคมเปิด 09.00-15.00 น.)
ค่าเข้าชม: ”” 710 เยน
การเดินทาง: ”” จากสถานี JR Nikko ให้นั่งรถบัสที่จอดป้ายเบอร์ 2B เป็นสายไปเมือง Chuzenji-onsen รถบัสจะผ่านถนนอิโรฮะซะกะ (Irohazaka) และแวะจอดที่จุดขึ้นกระเช้า Akechidaira Ropeway แต่จะแวะเฉพาะขาไป (ขาขึ้น) เท่านั้น ขากลับ (ขาลง) และปลายทางอยู่ที่ตัวเมืองริมทะเลสาบ Chuzenji
GPS: ”” 36.737184,139.517716

ที่มาข้อมูล: DPlus Guide Team
ที่มาภาพ: Nikko City Tourism Association www.nikko-kankou.org