ธรรมเนียมปฏิบัติศาลเจ้าเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น ตอนที่ 2

3,613 views

เที่ยวญี่ปุ่น เมื่อไปเยือนศาลเจ้าศาสนาชินโต เมื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจบริเวณซุ้มหรือศาลาบ่อน้ำ (Temizuya) เรียบร้อย ตามขั้นตอน ธรรมเนียมปฎิบัติศาลเจ้าตอนที่ 1 แล้ว ก็เข้าสู่บริเวณหน้าศาล มีธรรมเนียมปฏิบัติดังนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติศาลเจ้าเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น ตอนที่ 2

บริเวณด้านหน้าศาลเจ้า

ธรรมเนียมปฏิบัติศาลเจ้าเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น บริเวณหน้าศาลเจ้า

1. ดึงเชือกเพื่อสั่นระฆังหรือกระดิ่ง (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป)
2. โยนเหรียญลงในกล่อง Saisen
3. โค้งคำนับ 2 ครั้ง
4. ปรบมือเสียงดัง 2 ครั้ง แล้วพนมมืออธิษฐานขอพร
5. โค้งคำนับ 1 ครั้ง

การโค้งคำนับให้วางมือทั้งสองข้างไว้บริเวณต้นขา แล้วโค้งคำนับด้วยการก้มตัวลงพยายามไม่ให้หลังงอ เนื่องจากเป็นการสักการะเทพเจ้า จึงควรโค้งคำนับให้แผ่นหลังทำมุม 90 องศา เทคนิคคือหากเลื่อนมือลงจนถึงบริเวณเข่าขณะโค้งคำนับ แผ่นหลังจะทำมุม 90 องศาพอดี

การปรบมือเริ่มจากนำมือสองข้างประกบเข้าหากัน เลื่อนมือขวาลงให้ตํ่ากว่ามือซ้ายประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ แยกมือทั้งสองข้างออกจากกันประมาณ 1 ช่วงบ่า แล้วจึงปรบมือเข้าหากัน

ขั้นตอนการสักการะภายในศาลเจ้า (การสักการะอย่างเป็นทางการ)
ในการสักการะเทพเจ้าภายในศาลเจ้า จะใช้ทามากุจิ (กิ่งของต้นซาคาคิผูกด้วยกระดาษเซ่นไหว้) โดยให้พนมมือพร้อมถือทามากุจิ สวดอธิษฐานขอพรแล้วจึงนำไปถวายบนแท่นบูชาโดยขณะถวายให้หันโคนของกิ่งซาคาคิไปทางแท่นบูชา (เวลาจะเปลี่ยนทิศวางทามากุจิให้หมุนเปลี่ยนทิศโดยหมุนวนตามเข็มนาฬิกา) หลังจากถวายทามากุจิแล้ว ให้แสดงความเคารพโดยการ “โค้ง 2 ปรบ 2 โค้ง 1″

โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่ค่อยได้เข้าไปกราบไหว้ภายในตัวศาลเจ้า แต่รับทราบถึงวิธีการไว้ เผื่อมีโอกาสจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมเนียมค่ะ

เรียบเรียง: จิตตานันท์ ทองทับ | ภาพประกอบ: Gimini Cutter | ขอบคุณที่มาของข้อมูล: www.jnto.go.jpwww.yokosojapan.orgwww.pref.ibaraki.jp