เที่ยวญี่ปุ่นที่วัด Tocho-ji ตามประวัติเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 806 โดยท่าน Kukai หรือ Kobo Daishi ภายในบริเวณวัดจะมีวิหารหลักและเจดีย์สีแดงสดความสูง 5 ชั้น ตั้งโดดเด่นแลเห็นแต่ไกล แล้วยังมีหอไม้โบราณทรง 6 เหลี่ยมด้วย

Tochij2i

Tochij3i

ในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการสร้างพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (Fukuoka Giant Buddha) ประดิษฐานภายในวัด ซึ่งภายในองค์พระได้รับการออกแบบให้ด้านในกลวงและมืด เป็นทางเดินสั้นๆ สำหรับให้เดินเข้าไปได้ (เดาว่าคงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการฝึกความสงบจากภายในโดยปราศจากแสงสว่างใดๆ) พระพุทธรูปองค์นี้ถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดมาจนถึงปัจจุบัน

วัด Tocho-ji
เวลาเปิด-ปิด: ”09:00-17:00
ค่าเข้าชม: ”ค่าเข้าชม:
การเดินทาง: ”รถไฟใต้ดินสถานี
GPS: ”33.594992,

[codespacing_progress_map]