เที่ยวฮอกไกโด นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุ (Usuzan Ropeway) เมืองโทยะ (Toya) จากสถานีเชิงเขาทางตะวันออก รถกระเช้าจะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุซุ (ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที)

จากปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุซุ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยังฝั่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร (ฤดูหนาวทางปิด)

Usuzan-3

จุดชมวิวบนภูเขาไฟอุซุ

เมื่อนั่งรถกระเช้ำถึงสถานีด้านบนแล้ว เลี้ยวขวาจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น เมืองโทยะออนเซน ทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซังอย่างชัดเจน หากเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางเดินไปยังอีกจุดชมวิวหนึ่งซึ่งอยู่สูงกว่า ระยะทาง 700 เมตร จุดชมวิวนี้จะเป็นลานกว้าง สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศา มีที่ให้นั่งพักแบบชิลล์ ๆ จากจุด ชมวิวนี้จะมีทางเดินไม้สำหรับเดินไปชมวิวปากปล่องภูเขาไฟที่คายความร้อนออกมาเป็นไอน้ำที่พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ รวมถึงชมวิวทะเลสาบไปในตัว (ฤดูหนาว ทางเดินนี้จะปิด)

usuzan-Viewpoit3

Toya Caldera and Usu Volcano Global Geopark – Volcano Village Infomation Center ศูนย์ข้อมูลภูเขาไฟอุซุ

ชั้นล่างของสถานีรถกระเช้าเชิงเขาอุซุ นอกจากจะเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้ว ยังเป็นศูนย์ข้อมูลของภูเขาไฟ ในบริเวณทะเลสาบโทยะ ประวัติการระเบิด การเฝ้าระวัง วิดีโอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งภูเขาไฟอุซุถูกศึกษาและสำรวจมากที่สุดในญี่ปุ่นมากจนมีการประกาศให้พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็น Volcanic Geopark หรืออุทยานทางธรณีวิทยาภูเขาไฟแห่งแรกของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนนี้เปิดให้เข้าชมฟรี

Volcanic-Museum

Usuzan-5

เที่ยวฮอกไกโด ขึ้นรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุ (Usuzan Ropeway) ชมวิวสวยเมืองโทยะ
เวลาเปิด-ปิด: ”08.5-17.30
ค่าเข้าชม: ”ไป-กลับ
การเดินทาง: ”จากเมือง
GPS: ”42.539232,

[codespacing_progress_map]

ข้อมูลจาก : หนังสือ Hokkaido ฮอกไกโด เล่มเดียวเที่ยวได้ทั้งปี
โดย DPlus Guide Team