เที่ยวฮอกไกโด Chitose Salmon Aquarium ดูปลาแซลมอนตัวเป็นๆ ใต้แม่น้ำจริง

4,272 views

เที่ยวฮอกไกโด ที่เมืองชิโตเสะ (Chitose) มีแม่น้ำชื่อเดียวกันไหลผ่าน เป็นแหล่งที่ปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำขึ้นมาวางไข่ จึงมีการให้ความสำคัญกับการศึกษาและเพาะพันธ์ุปลานี้ โดยมีการตั้ง อควาเรียมและศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุปลาแซลมอน (Chitose Salmon Aquarium) ขึ้นที่ริมแม่น้ำชิโตเสะ ไม่ไกลจากสถานี JR Chitose นัก

[หมายเหตุ : อควาเรียมปิดปรับปรุงใหญ่ตั้งแต่ ธันวาคม 2014 – กรกฎาคม 2015 กำหนดเปิดใหม่ที่แน่นอนโปรดติตามรายละเอียดที่เว็บ http://salmonpark.com ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพก่อนการปรับปรุง]

หน้าอาคาร Chitose Salmon Aquarium
หน้าอาคาร Chitose Salmon Aquarium
ตู้ปลาขนาดใหญ่ตรงโถงทางเข้า
ตู้ปลาขนาดใหญ่ตรงโถงทางเข้า
ปลาแซลมอนขนาดต่างๆ ในตู้
ปลาแซลมอนขนาดต่างๆ ในตู้

 

ในอาคารจะมีตู้กระจกขนาดใหญ่แสดงปลาแซลมอนสายพันธ์ุต่างๆ ตู้แสดงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการวางไข่ ห้องฉายวิดีโอแสดงวงจรชีวิตของปลา ตั้งแต่ออกจากไข่เป็นลูกปลา ไหลไปตามแม่น้ำชิโตเสะ ออกสู่ทะเลใหญ่ ว่ายไปในทะเลเป็นปีๆ ไกลถึงชายฝั่งอลาสก้า แต่เมื่อถึงเวลาก็ยังหาทางกลับมายังแม่น้ำชิโตเสะ และว่ายทวนน้ำขึ้นมาวางไข่ตามแหล่งเดิมได้ถูกที่

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญ คือ ห้องกระจกที่เปิดออกใต้ระดับน้ำ ซึ่งจะแสดงให้เห็นสภาพปลาที่อาศัยอยู่กับพื้นทรายก้นแม่น้ำจริงๆ อีกด้วย

ห้องกระจกใต้ระดับน้ำของแม่น้ำชิโตเสะ
ห้องกระจกใต้ระดับน้ำของแม่น้ำชิโตเสะ
ลูกปลาแซลมอนในธรรมชาติที่ก้นแม่น้ำ
ลูกปลาแซลมอนในธรรมชาติที่ก้นแม่น้ำ

 

ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูวางไข่ คือระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักปลาที่เรียกว่า Fish Wheel เป็นวงแหวนคล้ายระหัดวิดน้ำ บนแท่นในแม่น้ำชิโตเสะซึ่งอยู่ด้านหลังอควาเรียม เพื่อดักจับและรีดไข่ปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำเหล่านั้นมาเพาะเพื่อช่วยขยายพันธ์ุด้วย เป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของกรมประมง เพื่อให้ในแต่ละปีจะได้ลูกปลาเกิดใหม่เป็นจำนวนมากไว้ทำพันธ์ุต่อไป

นักท่องเที่ยวจะสามารถชมการทำงานของอุปกรณ์นี้ได้จากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหลังอควาเรียม

อุปกรณ์ดักปลา Fish Wheel ระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน จัดแสดงอยู่หน้าอควาเรียม
อุปกรณ์ดักปลา Fish Wheel ระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน จัดแสดงอยู่หน้าอควาเรียม
แท่นติดตั้ง Fish Wheel กลางแม่น้ำชิโตเสะ หลังอควาเรียม
แท่นติดตั้ง Fish Wheel กลางแม่น้ำชิโตเสะ หลังอควาเรียม

 

Chitose Salmon Aquarium ดูปลาแซลมอนตัวเป็นๆ ใต้แม่น้ำจริง
เวลาเปิด-ปิด: อควาเรียมปิดปรับปรุงใหญ่ตั้งแต่ ธันวาคม 2014 – กรกฎาคม 2015 กำหนดเปิดใหม่ที่แน่นอนโปรดติตามรายละเอียดที่เว็บ
ค่าเข้าชม: 800 เยน
การเดินทาง: เดินจากสถานี JR Chitose ประมาณ 1.1 กม. (15 – 2 0 นาที) หรือนั่งแท็กซี่
เว็บไซต์: http://salmonpark.com
GPS: 42.832718, 141.659102

ข้อมูล เรื่อง และภาพ: DPlus Guide Team / วศิน เพิ่มทรัพย์