เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์เครื่องชา Flagstaff House Museum of Tea Ware

1,733 views

เที่ยวฮ่องกง Flagstaff House ตั้งอยู่ในบริเวณ Hong Kong Park (ฮ่องกงปาร์ค) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ชา จัดแสดงอุปกรณ์ชงชา สาธิตการชงชา และเผยแพร่วัฒนธรรมการชงชาของจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณ

เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์เครื่องชา Flagstaff House Museum of Tea Ware

ใกล้ๆ กันมีอาคาร K.S. Lo Gallery  ด้านล่างจะเป็นโซนร้านอาหาร และด้านบนจัดแสดงชิ้นงานเซรามิคหายาก และมีบางส่วนที่เป็นของราชวงศ์จีนด้วย

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มา: หนังสือฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น