เที่ยวฮ่องกง SOHO เที่ยวดื่มย่านโซโห อีกแหล่งกิน ดื่ม เที่ยว บนเกาะฮ่องกง ที่คึกคักไม่แพ้ลานไควฟง ภายใต้บรรยากาศแบบนานาชาติ ตลอดถนน Staunton Street, Elgin Street และ Shelley Street

สามารถดูโปรโมชั่นของร้านต่างๆได้ที่ www.ilovesoho.hk แต่หากไม่นั่งไม่ดื่ม ไปเดินชมบรรยากาศเพลินๆ ก็ได้ฟีลอยู่นะ

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มา: หนังสือฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น