ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

9,118 views

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ (Himeji) จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo)  ภูมิภาคคันไซ (Kansai) ว่ากันว่าเป็นปราสาทสวยที่สุดในญี่ปุ่นจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็นแห่งแรกของโบราณสถานในญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) แห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี และคงสภาพเดิมได้ดีที่สุดเพราะไม่เคยได้รับความเสียหายจากสงครามหรือภัยธรรมชาติใดๆ เลย ตัวปราสาทมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและซับซ้อนเรียกว่า Coalition Style Donjon ซึ่งเป็นแห่งเดียวในญี่ปุ่น สร้างขึ้นโดยใช้ไม้ทั้งหมด มีเพียงส่วนของป้อมและกำแพงต่างๆ เท่านั้นที่สร้างจากหิน

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

 

แต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นเพียงป้อมปราการขนาดเล็กที่สร้างโดย โนริมุระ อะคามัตสึ (Norimura Akamatsu) เมื่อปี ค.ศ. 1333 ก่อนจะปรับโครงสร้างให้ออกมาเป็นปราสาทโดย คุโรดะ ชิเกตะกะ (Kuroda Shigetaka) จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1561 ปราสาทนี้ตกไปสู่มือเจ้าของใหม่คือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) ซึ่งเป็นไดเมียว (เจ้าเมืองหรือขุนศึก) ผู้มีอำนาจสูงสุดในญี่ปุ่นขณะนั้น และเป็นผู้สร้างปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1580 ได้มีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง

จนกระทั่งปี ค.ศ.1601 อิเคดะ เทรุมาสะ (Ikeda Terumasa) บุตรเขยของโชกุนโทกุงะวะ อิเอยะสึ (Tokugawa Ieyasu) จึงได้บูรณะต่อเติมปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ออกไปอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ซึ่งเพิ่งผ่านการบูรณะใหญ่และเปิดให้เข้าชมภายนอกในปลายปี 2557 ส่วนภายในมีกำหนดเปิดให้เข้าชมในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

นอกจากนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระจำนวน 1,000 ต้นภายในปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ยังบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงามของดอกซากุระที่ญี่ปุ่นในปราสาทแห่งนี้อีกด้วย

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) แห่งนี้ว่า ปราสาทนกกระสาขาว (White Heron Castle) หรือปราสาทหงส์ขาว ว่ากันว่ามีที่มาจากสีขาวของผนังปราสาทนั่นเอง

 

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทสวย มรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น
เวลาเปิด-ปิด: 09:00-17:00 น.
ค่าเข้าชม: บริเวณรอบปราสาทฟรี, ภายในปราสาทผู้ใหญ่ 400 เยน เด็ก 100 เยน
เว็บไซต์:  http://www.himeji-kanko.jp/th/
สถานที่: เมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ ภูมิภาคคันไซ
การเดินทาง: เริ่มต้นเดินทางจากตัวเมือง Kobe ซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัด Hyogo โดยให้นั่งรถไฟ JR ที่สถานี Sannomiya สาย JR Special Rapid Line หรือสาย Ltd. Exp Super Hakuto ใช้เวลา 39 นาที มาลงที่สถานี JR Himeji จากนั้นให้นั่งรถบัสไปยังตัวปราสาท หรือจะเดินก็ได้ ใช้เวลาราวๆ 15 นาที ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
GPS: 34.83945,134.69405

ข้อมูลจากหนังสือ BEST OF JAPAN
เรื่อง: DPlus Guide Team
ภาพ: ตะวัน พันธ์แก้ว