6 ข้อควรระวัง! ในการแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่น

5,010 views

6 ข้อควรระวัง! ในการแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่น

ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่มีคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสความหนาวเย็น ชมหิมะของญี่ปุ่นมากที่สุด และการแช่ออนเซน (温泉) ก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนไทย แต่เนื่องจากที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อน พอมาเจออากาศหนาวเย็นอย่างที่ญี่ปุ่นก็อาจจะปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ยิ่งต้องคอยระวังเป็นพิเศษ และควรเตรียมยารักษาประจำโรคของตนเองไปด้วย ปีที่ผ่านมามีกรณีนักท่องเที่ยวไทยเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้วหลายราย ทั้งจากหลังการแช่ออนเซน และเส้นเลือดในสมองแตก ในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น

6 ข้อควรระวัง! ในการแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง! ในการแช่ออนเซนหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย ได้แก่

1. โดยปกติระดับความร้อนที่ 42 องศา ว่ากันว่าทำให้รู้สึกสบายที่สุด แต่ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้

2. ห้ามแช่ออนเซนในขณะมีอาการมึนเมาสุรา เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำจะทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงเร็ว และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย จนทำให้เกิดอาการหน้ามืด หมดสติ และอาจจมน้ำเสียชีวิตได้

3. ห้ามแช่ออนเซนหลังการออกกำลังกาย เนื่องจากทำให้การทำงานของหัวใจหนักเป็น 2 เท่า ควรพักผ่อนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแช่ออนเซน

4. หากมีไข้ ห้ามแช่ออนเซนโดยเด็ดขาด

5. ไม่ควรแช่ออนเซนเพียงลำพัง เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้

6. ไม่ควรแช่ออนเซนหลังอาหารทันที ควรเว้นระยะประมาณ 30 – 60 นาทีก่อนการแช่ออนเซน

 

ที่มา:  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น