เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจูโงกุ ชมวัดโบราณของศาสนาพุทธนิกายชินกอน วัด Daiganji เมืองฮิโรชิม่า

1,075 views

เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจูโงะกุ ชมวัดโบราณของศาสนาพุทธนิกายชินกอนได้ที่ วัด Daiganji ที่เมืองฮิโรชิม่า

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวจูโงกุ วัดไดกันจิ (Daiganji) ที่เมืองฮิโรชิม่า เป็นวัดโบราณของศาสนาพุทธนิกายชินกอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้านาม ไภษัชยคุรุฯ (พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้าของนิกายมหายาน) รวมทั้งพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์องค์สำคัญๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกย้ายมาจากหอเซนโจกะกึ และเจดีย์ 5 ชั้น และยังเป็นวิหารที่สร้างถวายแด่พระสรัสวดี เทวีแห่งปัญญาความรู้และศิลปะของฮินดูอีกด้วย แต่ส่วนนี้จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าสักการะได้เพียงปีละครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน

เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจูโงะกุ ชมวัดโบราณของศาสนาพุทธนิกายชินกอนได้ที่ วัด Daiganji ที่เมืองฮิโรชิม่า

เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจูโงะกุ ชมวัดโบราณของศาสนาพุทธนิกายชินกอนได้ที่ วัด Daiganji ที่เมืองฮิโรชิม่า
เวลาเปิด-ปิด: เปิดตลอดเวลา
ราคา: ฟรี
การเดินทาง: ตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางออกของศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ
GPS: 34.295456, 132.318196

ที่มาข้อมูลและภาพ : หนังสือ Japan all around เที่ยวญี่ปุ่น จากเหนือจรดใต้