อยากขับรถเที่ยวเองไม่ยาก วิธีขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ แบบ Step-by-Step

57,369 views

ครั้งก่อนเราได้ทราบถึง ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตผ่านระบบจองคิวล่วงหน้าในแบบออนไลน์ กันไปแล้ว มาคราวนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือ ใบขับขี่สากล กันดูมั่ง ไหนๆก็จะไปเที่ยวต่างประเทศทั้งที เผื่อจะมีโอกาสได้ลองเช่ารถขับเที่ยวชิลล์ๆ ไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วยตัวเองดูบ้าง

อยากขับรถเที่ยวต่างประเทศฟังทางนี้ วิธีขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ! แบบ Step by Step!

ก่อนอื่นก็ต้องสำรวจตัวเองดูก่อนว่า มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอเหล่านี้พร้อมแล้วหรือไม่

หลักฐานประกอบคำขอ “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” หรือ “ใบขับขี่สากล”

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง และประวัติหน้าที่มีการแก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือ 5 ปี (พร้อมฉบับจริง) และหากมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยอยู่แล้ว ก็สามารถยื่นสำเนาไปพร้อมกันด้วยได้เลย เพราะจะระบุไว้ในเล่มเดียวกันและไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับว่าจะสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศได้ด้วย
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ภาพหลังเป็นสีพื้นไม่มีวิวทิวทัศน์ อายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ถ้าเอกสารหลักฐานต่างๆพร้อมแล้ว ก็อย่าลืม ***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง*** ให้ครบถ้วนด้วย จากนั้นก็ตรงไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดใกล้บ้าน แล้วนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือใบขับขี่สากลได้เลย

แต่ถ้าหากไม่สามารถไปยื่นขอหรือดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ก็ให้ตัวแทนนำ ใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลด) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ มายื่นพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแทนก็ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

เนื่องจากผมอยู่ใกล้กับตลาดนัดสวนจตุจักร จึงขอยกตัวอย่างขั้นตอนการไปยื่นขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือใบขับขี่สากล ณ ที่ทำการของ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดสวนจตุจักร ใกล้รถไฟฟ้า BTS หมอชิต และรถไฟใต้ดิน MRT สวนจตุจักร นะครับ ส่วนสำนักงานขนส่งในจังหวัดอื่นๆ ก็จะใช้หลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการที่เหมือนกันครับ

มาถึงที่ทำการของกรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ด้านในที่ทำการของกรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

1. เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก่อนออกจากบ้านเพื่อความสะดวก (กรณีมาใช้บริการที่ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ถ้าหากฉุกละหุกจริงๆ ไม่มีโอกาสได้เตรียมถ่ายสำเนาบัตรต่างๆ และรูปถ่ายมาก่อนล่วงหน้า ก็สามารถมาใช้บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูปติดบัตรได้ที่ใต้ตึกที่ทำการอาคาร 4 ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นาน เพราะตัวผมเองก็ไม่ได้เตรียมรูปถ่ายมา ต้องมาถ่ายเอาที่นี่ ^_^!)

รับเอกสารมาพร้อมบัตรคิวจากห้องประชาสัมพันธ์ที่ชั้น 2 ของอาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร

เตรียมเอกสารให้พร้อม และรับบัตรคิวสำหรับรอรับบริการทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือ ใบขับขี่สากล

2. เมื่อเอกสารพร้อม ผมก็เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ไปที่ อาคาร 4 จากนั้นเดินขึ้นไปที่ ชั้น 2 ตรงเข้าไปยัง ห้องประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งด้านในจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามช่อง ให้บอกไปว่าเราจะมาทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ แล้วยื่นเอกสารหลักฐานที่เตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ถ้าเรียบร้อยก็รับเอกสารมาพร้อมบัตรคิว เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าให้ไปนั่งรอคิวเรียกที่หน้าช่องบริการหมายเลข 19-22

ยื่นเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตรวจ ถ้าเรียบร้อยก็ชำระค่าธรรมเนียม

ยื่นเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตรวจ ถ้าเรียบร้อยก็ชำระค่าธรรมเนียม

3. ถึงคิวเรียกให้เดินไปที่ช่องบริการตามหมายเลข พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ถ้าเรียบร้อยก็ชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะบอกว่าใบอนุญาตจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี จากนั้นให้เรากลับมานั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

รับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ในช่องบริการที่ 22 เรียกชื่อ จึงเดินไปรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ พร้อมกับเซ็นชื่อในเอกสาร เป็นอันเรียบร้อย (เนื่องจากใบอนุญาตจะเป็นสมุดพับที่ทำจากกระดาษ คุณสามารถติดต่อขอซื้อซองพลาสติกใส่ได้ที่ช่องบริการนี้เลย)

รายชื่อประเทศที่ใช้ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากลได้

รายชื่อประเทศที่ใช้ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากลได้

รายละเอียดภายในเล่มใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล

ลองเปิดดูในใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ได้รับมา จะพบเห็นรายละเอียดต่างๆ เช่น รายชื่อประเทศและประเภทของรถที่สามารถนำเอาใบอนุญาตนี้ไปใช้ได้ ข้อมูลส่วนตัว และรูปถ่าย เป็นต้น

เบ็ดเสร็จแล้วหากไม่ติดขัดเรื่องเอกสารหลักฐานใดๆ ทั้งหมดนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เรียกได้ว่าระบบราชการยุคใหม่สะดวกและรวดเร็วมากๆครับ

เรื่องและภาพ: Superman DPlus Guide Team