วิธีการกรอกใบตม.ไทย กรอกง่ายกว่าที่คิด!

16,953 views

วิธีการกรอกใบตม.ไทย กรอกง่ายกว่าที่คิด!

ใบตม.ไทย หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่า “Thai Immigration Bureau” ก็คือใบที่ทุกคนไม่ว่าจะเดินทางเข้าหรือออกประเทศไทยก็ต้องกรอกกันทุกคน เพื่อให้ระบบได้ลงบันทึกว่ามีพลเมืองไทยเดินทางเข้า-ออกประเทศ และมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาและกลับออกไปเมื่อใด หากเกิดปัญหาก็สามารถดูรายละเอียดที่อยู่จากเจ้าใบนี้ได้อีกด้วย

การกรอกใบตม.ของเราไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางก็ว่าได้ โดยปกติแล้วตอนที่ทำการเช็กอินผ่านเคาน์เตอร์สายการบิน พนักงานจะแจกมาให้เรากรอก หากไม่ได้เช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็จะมีใบตม.ให้บริเวณหน้าทางเข้าจุดตรวจอยู่แล้ว

ซึ่งใบตม.ไทยจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

  1. บัตรขาออก (Departure Card) สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  2. บัตรขาเข้า (Arrival Card) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  3. เฉพาะชาวต่างชาติ (For non-Thai resident only) เป็นช่องสำหรับกรอกข้อมูลเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น

ต่อไปเรามาดูหน้าของใบตม.ไทยและรายละเอียดในแต่ละส่วนกันค่ะ

**การกรอกเอกสารแต่ละส่วนให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ส่วนช่องสีเหลี่ยมที่ต้องการเลือกให้ใส่เครื่องหมายกากบาทเท่านั้น***

วิธีการกรอกใบตม.ไทย กรอกง่ายกว่าที่คิด!

รายละเอียดในบัตรขาออก

ชื่อสกุล (Family Name) กรอกนามสกุล ช่องนี้มักกรอกผิดเป็นชื่อตัว ถ้าเขียนผิดให้ฆ่าทิ้งแล้วเขียนใหม่ได้เลย
ชื่อตัวและชื่อรอง (First Name and Middle Name) กรอกชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)
วัน-เดือน-ปีเกิด (Date of Birth) กรอกวันเกิดเป็นตัวเลข เช่น เกิดที่ 1 มกราคม 2523 ให้กรอก 01-01-1980
เพศ ชาย (Male) หญิง (Female) ส่วนนี้เลือกเพศให้กากบาทลงไปในช่องสี่เหลี่ยม
สัญชาติ (Nationality) กรอกสัญชาติ หากสัญชาติไทยกรอก THAI (คนไทย) ไม่ใช่ THAILAND (ประเทศไทย) นะคะ
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) เลขนี้ดูได้จากหน้าพาสปอร์ต คล้ายกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนยามเราอยู่นอกประเทศ ซึ่งแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน
เที่ยวบินหรือพาหนะอื่นๆ (Flight or Other Vehicle No.) กรอกหมายเลขเที่ยวบินที่คุณกำลังจะเดินทาง โดยดูได้จากใบ Boarding Pass
ลายมือชื่อ (Signature) ลายเซ็นเขียนให้เหมือนกับที่เซ็นลงในเล่มพาสปอร์ต

วิธีการกรอกใบตม.ไทย กรอกง่ายกว่าที่คิด!

รายละเอียดในบัตรขาเข้า

ชื่อสกุล (Family Name) กรอกนามสกุล ช่องนี้มักกรอกผิดเป็นชื่อตัว ถ้าเขียนผิดให้ฆ่าทิ้งแล้วเขียนใหม่ได้เลย
ชื่อตัวและชื่อรอง (First Name and Middle Name) กรอกชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)
สัญชาติ (Nationality) กรอกสัญชาติ หากสัญชาติไทยกรอก THAI (คนไทย) ไม่ใช่ THAILAND (ประเทศไทย)
เพศ ชาย (Male) หญิง (Female) ส่วนนี้เลือกเพศให้กากบาทลงไปในช่องสี่เหลี่ยม
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) เลขนี้ดูได้จากหน้าพาสปอร์ต คล้ายกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนยามเราอยู่นอกประเทศ ซึ่งแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน
วัน-เดือน-ปีเกิด (Date of Birth) กรอกวันเกิดเป็นตัวเลข เช่น เกิดที่ 1 มกราคม 2523 ให้กรอก 01-01-1980
ตรวจลงตราเลขที่ (Visa No.) กรอกเลขวีซ่าสำหรับคนสัญชาติอื่นที่เข้าประเทศไทยโดยใช้วีซ่า
ที่อยู่ในประเทศไทย (Address in Thailand) จะเป็นที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือถ้าเป็นคนต่างชาติก็ให้ใส่ที่อยู่รร. หรือที่พักที่มาอาศัยชั่วคราว
เที่ยวบินหรือพาหนะอื่นๆ (Flight or Other Vehicle No.) กรอกหมายเลขเที่ยวบินที่คุณใช้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยดูได้จากใบ Boarding Pass
ลายมือชื่อ (Signature) ลายเซ็นเขียนให้เหมือนกับที่เซ็นลงในเล่มพาสปอร์ต

วิธีการกรอกใบตม.ไทย กรอกง่ายกว่าที่คิด!

รายละเอียดส่วนของเฉพาะชาวต่างชาติ

หน้านี้จะอยู่ด้านหลังของบัตรขาเข้าประเทศไทย ชาวไทยไม่ต้องกรอกให้ว่างเว้นไว้ มีไว้สำหรับชาวต่างชาติกรอกเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดและความหมายดังนี้

Type of flight ประเภทของไฟล์ทเครื่องบิน
First trip in Thailand คำถาม “มาประเทศไทยครั้งแรกใช่หรือไม่
Traveling on group tour คำถาม “มาท่องเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ใช่หรือไม่
Accommodation มาพักอาศัยที่ไหน
Propose of visit จุดประสงค์ในการมา
Year income รายได้ต่อปี เป็นดอลลาร์สหรัฐ
Occupation อาชีพ
Country of residence ประเทศที่อาศัย
From/Port of embarkation มาจากที่ไหน ชื่อเมืองหรือชื่อประเทศก็ได้
Next city/Port of disembarkation กำลังจะไปที่ไหน ชื่อเมืองหรือชื่อประเทศก็ได้

วิธีการกรอกและความหมายต่างๆที่มีอยู่ในใบตม.ไทย ก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะ ขอให้ทุกท่านกรอกกันได้อย่างถูกต้อง และเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานปลอดภัยนะคะ ^_^

บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบ ตม. ประเทศจีน
บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบตม. ประเทศสิงคโปร์
บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบตม. และใบศุลกากร ประเทศเกาหลี

เรื่องและภาพ : @ipookpui DPlus Guide Team