พระใหญ่ไดบุตสุ วัดโคะโตะคุอิน (Kotokuin Temple) เปิดให้เข้าชมตามปกติแล้ว

1,673 views

ข่าวดีสำหรับคนเที่ยวญี่ปุ่น วัดโคะโตะคุอิน (Kotokuin Temple) เมืองคามาคุระ (Kamakura) จ.คานางาวะ (Kanagawa) ภูมิภาคคันโต (Kanto) ที่เคยปิดซ่อมแซมองค์พระใหญ่ไดบุตสุ ปัจจุบันกลับมาเปิดให้เข้าชมตามปกติแล้ว

ซึ่ง การปิดซ่อมแซมองค์พระใหญ่ไดบุตสุ (Great Buddha – Daibutsu) ที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 10 มี.ค. 2016 เพื่อปิดซ่อมแซมองค์พระใหญ่ มีการใช้นั่งร้านและมีหลังคาคลุมองค์พระชั่วคราวทำให้ไม่สามารถเข้าชมองค์พระในช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจุบันได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2016

ผู้ที่มีแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อไปสักการะองค์พระใหญ่ไดบุตสุที่วัดโคะโตะคุอิน เมืองคามาคุระ จึงสามารถเข้าชมได้ตามปกติแล้วค่ะ

เที่ยวญี่ปุ่นวัดโคะโตะคุอิน (Kotokuin Temple) สักการะพระใหญ่ไดบุตสุ

บทความที่เกี่ยวข้อง: เที่ยวญี่ปุ่นวัดโคะโตะคุอิน (Kotokuin Temple) สักการะพระใหญ่ไดบุตสุ

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มาข่าว: www.kotoku-in.jp