กฎใหม่! วีซ่าจีนออกระเบียบสำหรับรูปถ่าย อ่านไว้ไม่เสียเที่ยว!

39,119 views

กฎใหม่!! วีซ่าจีนออกระเบียบสำหรับรูปถ่าย อ่านไว้ไม่เสียเที่ยว

สถานทูตจีน ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ รูปภาพสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน จากเดิมที่เคยมีระเบียบไว้ว่าต้องใช้รูปถ่ายฉากสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป แต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ได้มีประกาศจากศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ กำหนดให้รูปภาพต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบ ดังนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย48 มม.x 33 มม.ความกว้างส่วนศีรษะ15มม. ถึง 22มม.ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33 มม. ดังรูปตัวอย่าง

สถานฑูตจีนออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับรูปภาพสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รูปภาพสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

สำหรับกฎของรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทางศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะต้องเรียนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมัติวีซ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทรับทำวีซ่าในไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนระเบียบการสำหรับการใช้รูปภาพยื่นขอวีซ่าจีนครั้งนี้ว่า จากหลายกรณีที่ผ่านมา ผู้เข้าใช้บริการรับทำวีซ่ามีการใช้ขนาดรูปที่หลากหลาย รูปไม่ได้มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น นำรูปที่เคยถ่ายไว้อยู่แล้วขนาด 1 นิ้ว หรือ รูปภาพที่เคยถ่ายตอนยื่นขอวีซ่าประเทศอื่นๆ ซึ่งขนาดภาพใหญ่กว่ามากมายื่นขอวีซ่าจีน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีเอกสารการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนถูกตีกลับมาเป็นจำนวนมาก เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบรูปภาพใหม่ที่เพิ่งประกาศและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

เพราะฉะนั้น ใครที่กำลังจะไปเที่ยวจีน และยังไม่ได้ขอวีซ่า ทางทีดีควรไปถ่ายรูปใหม่ที่ร้านเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีนโดยเฉพาะ ทำตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งทางร้านถ่ายรูปให้ทราบถึงขนาด และระยะการถ่ายภาพด้วยก็จะดีที่สุด วันไปยื่นขอจะได้ไปต่อคิวไม่เสียเที่ยวนะจ๊ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบ ตม. ประเทศจีน
บทความที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์สุดช็อก! ทำวีซ่าจีนแล้วถูกตีกลับเพราะ…?

 

เรื่องโดย : @ipookpui DPlus Guide Team | ที่มาข้อมูลและภาพ : ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ