ยกเลิกกรอกใบ ตม. 6 สำหรับคนไทย ส่วนต่างชาติยังต้องกรอก เริ่ม 16 ก.ย. นี้

3,216 views

รัฐบาลเพิ่มความสะดวกให้คนไทยในการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทย โดยไม่ต้องกรอกใบ ตม. 6 อีกต่อไป ส่วนบุคคลต่างชาติยังคงต้องกรอกแบบฟอร์ม เริ่มมีผล 16 กันยายน 2560 นี้

ยกเลิกกรอกใบ ตม. 6 สำหรับคนไทย ส่วนต่างชาติใช้ใบตม.ใหม่ เริ่ม 16 ก.ย. นี้

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประกาศว่า ตั้งแต่ 16 กันยายน 2560 บุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเดินผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ หรือผ่านเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) แค่ยื่นหนังสือเดินทางเพื่อสแกนและตรวจลงตราก็ถือว่าผ่านตม. เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง และเพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้เดินทางให้มากที่สุด

แต่ในกรณีชาวต่างชาติยังคงต้องกรอกใบ ตม. 6 เหมือนเดิม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ซึ่งในภายหลังจะมีการใช้ใบ ตม. 6 รูปแบบใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและกรอกง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย

เรื่องและภาพ : DPlus Guide Team | ข้อมูลจาก : สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PMDU Thailand