กลุ่มโบสถ์/วัดบริเวณเชิงเขา/ บรรยากาศเนินฮาโกดาเตะ

90 views

บรรยากาศชุมชนบ้านเรือน ฝั่งเนินเขาฮาโกดาเตะนั้น สวยงามเป็นระเบียบ มีการผสมผสานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับตะวันตกได้อย่างลงตัว ถือเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยบริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะนี้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกันมีทั้งโบสถ์คริสต์และวัดพุทธอยู่รวมกัน นับเป็นที่ไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่มีศาสนสถานต่างศาสนาตั้งเรียงรายติดกันในลักษณะนี้

วัด Higashi Honganji สาขาเมือง Hakodate
เป็นวัดพุทธนิกายHigashi Honganji ซึ่งเป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดในญี่ปุ่นวัดนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1907 หลังจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ และเป็นวัดแรกในญี่ปุ่นที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีศาลาหลักที่มีกระเบื้องหลังคาสีดำมันวาวขนาดใหญ่ หอระฆัง และประตูวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณมุมตรงข้ามกับโบสถ์ Russian Orthodox

วัด Higashi Honganji สาขาเมือง Hakodate

GPS:  41.763181, 140.713896

Russian Orthodox Church
โบสถ์ Orthodox ของชาวรัสเซียมี รูปทรงยอดโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะเห็นในโบรชัวร์ต่างๆ มากมายจนเหมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองฮาโกดาเตะไปแล้ว โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1916 สมัยที่พวกรัสเซียเริ่มเข้ามาที่ฮอกไกโด และนับเป็นที่แรกที่คริสต์ศาสนานิกาย Orthodox เผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่น

Russian Orthodox Church

GPS: 41.762789, 140.712234

Episcopal Church
โบสถ์นิกายแองคลิแกน ก่อตั้งโดยบาทหลวงชาวอังกฤษ เมื่อครั้งมาเยือนเมืองฮาโกดาเตะในปีค.ศ. 1874 และปรับปรุงรูปทรงใหม่ในปี ค.ศ. 1979 มองจากด้านบนตัวโบสถ์จะทำเป็นรูปไม้กางเขน เสียดายที่ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมแต่สามารถถ่ายรูปด้านนอกเป็นที่ระลึกได้

Episcopal Church

GPS:  41.762517, 140.712771

Motomachi Roman Catholic Church
ด้านล่างของเนินถัดจากโบสถ์ Russian Orthodox ลงมาก็จะเป็นโบสถ์คาทอลิคซึ่งเป็นอาคารแบบศิลปะ Gothic สร้างในปี ค.ศ. 1924 โดยมีการประดับประดาด้วยรูปปั้นต่างๆ ซึ่งแท่นบูชาอันงามวิจิตรในมหาวิหารนั้น ส่งตรงมาจากกรุงวาติกันทีเดียว

Motomachi Roman Catholic Church

GPS:  41.763326, 140.71276

กลุ่มโบสถ์/วัดบริเวณเชิงเขา/ บรรยากาศเนินฮาโกดาเตะ
การเดินทาง:  เดินจากสวนโมโตมาชิเลียบไหล่เขามาตามถนนที่จะไปสถานีรถกระเช้า ระยะทางประมาณ 300 เมตร หรือนั่งรถรางสาย 2 หรือ 5 มาลงป้ายJujigai แล้วเดินตรงขึ้นไป 450 เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน Daisan-sakaเดินต่อประมาณ 200 เมตร