วัด Sofukuji

272 views

เนื่องจากในนางาซากิมีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 หนึ่งในนั้นก็คือวัด Sofukuji ว่ากันว่าสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมวัดในเมืองจีน ที่เห็นโดดเด่นเลยก็คือซุ้มประตูทางเข้าสีแดงขนาดใหญ่ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง


เมื่อเดินขึ้นบันไดมาภายในวัด จะพบวิหารเก่าแก่ที่มีพื้นและฐานเสาเป็นหิน ตัววิหารเป็นไม้ทาสีแดงภายในวิหารมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ให้เราได้กราบไหว้ขอพรกัน

วัด Sofukuji
[info-g] 32.742301, 129.883577
[info-t] ทุกวัน 08:00-17:00 น.
[info-p] 300 เยน
[info-d] จากสถานี JR Nagasaki นั่งรถรางสาย 1 ลงป้ายปลายทาง Shokakuji-shita แล้วเดินตรงไปตามถนนหลักถึงสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไปจนสุดทาง ประตูวัดอยู่หัวมุมขวา