วิธีการกรอกใบตม. ฮ่องกง

35,774 views

เที่ยวฮ่องกง ก่อนเข้าฮ่องกงจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอเข้าเมือง แบบฟอร์มนี้จะได้มาจากบนเครื่อง (แนะนำเขียนให้เสร็จตั้งแต่บนเครื่องเลยนะคะ) เมื่อกรอกเสร็จ นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่พร้อมพาสปอร์ตในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะฉีก ARRIVAL CARD (ใบขาเข้า) เก็บไว้ ส่วน DEPARTURE CARD (ใบขาออก) ให้เราเก็บไว้ยื่นตอนขาออกจากฮ่องกง แต่ถ้าทำหายไม่ต้องกังวลไปนะคะ สามารถกรอกใหม่ที่ด่านได้เลยค่ะ

มาดูตัวอย่างการกรอก ARRIVAL CARD (ใบขาเข้า) และ DEPARTURE CARD (ใบขาออก) กันค่ะ

ARRIVAL CARD (ใบขาเข้า)

ARRIVAL CARD (ใบขาเข้า)

 • Family name (in capitals) : นามสุกล (อักษรพิมพ์ใหญ่)
 • Sex : เพศ
 • Given names (in capitals) : ชื่อจริง (อักษรพิมพ์ใหญ่)
 • Travel document No. : หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • Place and date of issue : สถานที่ และวันที่ออกหนังสือเดินทาง
 • Nationality : สัญชาติ
 • Date of birth : วัน / เดือน / ปีค.ศ.ที่เกิด
 • Place of birth : สถานที่เกิด
 • Address in Hong Kong : ที่พักในฮ่องกง (โรงแรม)
 • Home address : ที่อยู่ในไทย
 • Flight No./Ship’s name : หมายเลขเที่ยวบิน
 • From : สถานที่ออกเดินทาง
 • Signature of traveller : ลายเซ็น

DEPARTURE CARD (ใบขาออก)

 • Family name (in capitals) : นามสุกล (อักษรพิมพ์ใหญ่)
 • Sex : เพศ
 • Given names (in capitals) : ชื่อจริง (อักษรพิมพ์ใหญ่)
 • Travel document No. : หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • Place and date of issue : สถานที่ และวันที่ออกหนังสือเดินทาง
 • Nationality : สัญชาติ
 • Date of birth : วัน / เดือน / ปีค.ศ.ที่เกิด
 • Place of birth : สถานที่เกิด
 • Address in Hong Kong : ที่พักในฮ่องกง (โรงแรม)
 • Home address : ที่อยู่ในไทย
 • Flight No./Ship’s name : หมายเลขเที่ยวบิน
 • Destination : สถานที่ปลายทาง
 • Signature of traveller : ลายเซ็น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกแบบฟอร์มใบผ่าน ตม. เกาหลี (เวอร์ชั่น 2017) พร้อมคำแปล
บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบ ตม. ประเทศสิงคโปร์
บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีการกรอกใบ ตม. ประเทศจีน

ที่มาและภาพประกอบ : เที่ยว เฮ เปย์ กิน ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น | เรียบเรียง : ToobPro DPlus Guide Team