เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจุบุ ที่วัด Zenkoji

95 views

เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกในญี่ปุ่น ตามประวัติกล่าวว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาก ทางวัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยจะอัญเชิญออกมา ประกอบพิธีกรรมสำคัญทุก 7 ปี ส่วนองค์ที่อยู่ในวิหารไม้หลังใหญ่ เป็นองค์ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมา ในอดีตวัด Zenkoji เป็นวัดเพียง แห่งเดียวที่ให้อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปสวดมนต์ไปโบสถ์ได้ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่

ประตู Niomon
เป็นซุ้มประตูไม้ชั้นนอก ทั้งสองฝั่งของซุ้มมีรูปปั้นของเทพ ผู้คุ้มครอง รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคล้ายยักษ์ยืนเฝ้าอยู่ฝั่งละตน (เห็นมีของสักการะวางอยู่เต็มเลยค่ะ คงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับ อะไรซักอย่าง ?!) ประตูที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ได้สร้างขึ้นใหม่ใน ปี 1918 หลังจากของเดิมเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

ถนน Nakamise
ถัดจากประตู Niomon เข้ามา สองฝั่งถนนเป็น ที่ตั้งของตึกแถวรูปทรงโบราณที่เปิดเป็นสารพัด ร้าน ตั้งแต่ร้านอาหาร ขนม ของฝาก-ของที่ระลึก รวมถึงร้านขายเครื่องรางต่างๆ

วิหารไม้ หรือ Zenkoji Hondo
สร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมในปี ค.ศ.1707 วิหารไม้หลังนี้ถือเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัด ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามและรู้สึกได้ถึงความขลัง สงบ เย็น แม้จะแน่นขนัดไปด้วยผู้ที่เสื่อมใสศรัทธาที่เข้ามากราบสักการะ แต่ทุกคนดูสำรวมมากค่ะ ^^ การเข้าไปในวิหารให้เดินตามลำดับของป้ายบอกทาง (มีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่เป็นระยะ) หลังจาก กราบพระแล้ว มาถึงสุดยอดทางเส้นสู่ความสงบ อาจจะเป็น หัวใจหลักของการมาวัดนี้นั่นคือทางเดินใต้ดินที่ได้ชื่อว่า Key to Paradise ด้านในแคบและมืดมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆ (ย้ำว่ามืด สนิทค่ะ !) กุศโลบายในการเดินด้วยสติ ใช้มือแตะผนังคลำทางไป เรื่อยๆ หรือแตะหลังคนข้างหน้าไปจนถึงทางออก (ช่วงแรกตอน ที่ลงไปเดิน คิดว่าหลายๆ คนรวมถึงตัวเองด้วย มีความกลัวกับ สิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่พอตั้งสติได้ เดินไปเงียบๆ สงบๆ ความ รู้สึกเปลี่ยนเลยค่ะ!! ส่วนแต่ละคนจะเปลี่ยนยังไงค่อยบอกกับ ตัวเองกันนะคะ ^^) บริเวณด้านข้างของวัดมีสวนขนาดหย่อม และในละแวกนั้นยังมีวัดและพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ

ประตู Sanmon หรือ Temple gate
เป็นประตูหลักของวัดก่อนถึงวิหารไม้ เป็นประตูขนาดใหญ่ มีหลังคา 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐพระพุทธรูปไม้ 5 องค์ (แต่ไม่ เปิดให้ชม)

เกร็ดเล็กๆ
**Maedachi-Honzon**
ทางวัดมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสำคัญ โดยจัดขึ้นทุกๆ 7 ปี ในช่วงเดือน เม.ย-พ.ค.เรียกว่า Gokaicho เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจได้ร่วมกันนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีชื่อว่า ที่ Maedachi-Honzon โดยจะมีเชือกสีทองผูกที่ข้อมือขวาของพระพุทธรูปและโยงเชือกไปผูกเสาหน้าโบสถ์ แล้วให้คนไปสัมผัสเสาที่โยงเชือกสีทอง เปรียบเสมือนได้สัมผัสพระพุทธรูปองค์ จริง เชื่อกันว่าได้บุญมาก (จัดไปครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2009 นับไปอีก 7 ปีก็จะมีอีกครั้ง)

เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคจุบุ ที่วัด Zenkoji
ราคา: 500 เยน (เข้าชมด้านใน โบสถ์และทางเดินใต้ดินภายในโบสถ์)
เว็บไซต์: www.zenkoji.jp
การเดินทาง:   จากสถานี JR Nagano ทางออก West เดินไปยัง ป้ายหมายเลข 1 นั่งรถบัสลงป้าย Zenkoji Diamon แล้วเดินต่อไปยัง วัด หรือนั่งรถไฟ Nagano Dentetsu- Nagano Line (เอกชน) มาลงที สถานี Zenkojishita จากนั้นเดินอีก 850 เมตร
GPS:   36.661633, 138.187687