เที่ยวญี่ปุ่น เมืองคันโต ลัดเลาะชมพิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru

40 views
พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru
พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru

เรือเดินทะเล Nippon Maru ถูกสร้างขึ้นในสมัยโชวะปีที่ 5 (ค.ศ. 1930) เป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่สง่างามเคยถูกใช้เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือของกองทัพญี่ปุ่นมานานกว่า 50 ปี (ค.ศ. 1930-1984)คิดเป็นระยะทางทั้งหมด 1,830,000 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลกมากกว่า 17 รอบเมื่อปลดระวางในปี ค.ศ. 1984 อีกหนึ่งปีถัดมาก็ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปชมด้านในเรือจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru
เวลาเปิด-ปิด:  10:00-17:00 น. ปิดวันจันทร์
ราคา: ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน (ราคานี้รวมกับค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เมืองท่า Yokohama แล้ว)
การเดินทาง: จากหน้าสถานี JR Sakurachigo เดินมาทางท่าเรืออีกเล็กน้อย หรือเดินตามทาง Sky Walkจะมีทางเดินลงไปยังพิพิธภัณฑ์เรือ

GPS:   35.453694,139.632287