เที่ยวญี่ปุ่นเกาะชิโกกุ เมืองทาคามัตสึ : พิพิธภัณฑ์ MIMOCA Art Museum

198 views

MIMOCA ย่อมาจาก The Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเมืองมารุงาเมะ เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 1991 โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินชื่อดังอาจารย์ เกนิจิโร่ อิโนะคุมะ (Genichiro Inokuma) ผู้ซึ่งเติบโตและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เมืองมารุงาเมะแห่งนี้ ก่อนที่จะไปมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นศิลปินระดับประเทศ ท่านจึงมีความผูกพันธ์กับเกาะชิโกกุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองมารุงาเมะแห่งนี้ จึงได้รวบรวมผลงานศิลปะที่สร้างชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแนวต่างๆ รวมถึงงานประติมากรรม (ถูกคัดเลือกจากผลงาน 20,000 ชิ้นในชีวิตของอาจารย์เกนิจิโร่) มาจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ MIMOCA Art Museum
[info-g] 34.291279, 133.792222
[info-t] 10:00-18:00 น. (เปิดขายตั๋วรอบสุดท้าย 17:30 น.) ปิดวันที่ 25-31 ธ.ค. ของทุกปี
[info-p] 300 เยน, นิทรรศการพิเศษ 950 เยน
[info-d] จากสถานี JR Marugameออกประตูทางทิศใต้ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ขวามือ
[info-w] www.mimoca.org/en