พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas

451 views

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas  ณ หมู่บ้าน Futaka ชานเมือง Usuki จังหวัด Oita เกาะคิวชู เป็นดินแดนชนบทที่เต็มไปด้วยหน้าผาหิน ทุ่งนา และทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติอย่างสุดลูกหูลูกตา แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่นี่ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา เพราะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปหิน (Stone Buddhas:臼杵石仏) แห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas

โดยเชื่อว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยเฮอัน (Heian : ค.ศ. 794-1185) องค์พระพุทธรูป 60 องค์ ถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ตัวองค์พระทั้งหมดยังติดอยู่กับหน้าผาหินเหมือนภาพนูน 3 มิติ (คล้ายพระพุทธรูปจีน) ซึ่งทุกองค์จะมีใบหน้าและอริยาบทแตกต่างกันออกไป ที่นี่ขึ้นทะเบียนเป็น NationalTreasure ของญี่ปุ่นอีกด้วย

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas

ย้อนไปในยุคอาซุกะ (Asuka) พุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นรับถ่ายทอดนิกายมาจากจีน โดยผ่านทางอาณาจักรแพ็คเจ (Packche Dynasty) ของเกาหลีเข้าสู่เกาะคิวชูเป็นแห่งแรกก่อนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วญี่ปุ่น และเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคเฮอัน มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย (ภายหลังถูกทำลายไปพอสมควร) รวมถึงมีสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาหรือในถ้ำดังเช่น พระพุทธรูปสลักหินของเมือง Usuki ก็ถูกสร้างในปลายของยุคเฮอันด้วยเช่นกัน

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas

แต่ยุคหลังจากนั้นสถานภาพของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็ลุ่มๆ ดอนๆ บางช่วงมีการกวาดล้างอย่างรุนแรง โดยเฉพาะช่วงยุคเมจิ จึงทำให้ศาสนสถานหลายแห่งถูกปล่อยปละละเลย จากนั้นไม่นานเมื่อเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยใหม่พุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง มีกลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มีการก่อตั้งโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนามากมาย

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas

รวมถึงมีการบูรณะซ่อมแซมวัดเก่าแก่ และศาสนสถานทั่วญี่ปุ่นสำหรับพระพุทธรูปหินแห่งนี้ได้รับการบรูณะและสร้างหลังคาคลุมเพื่อป้องกันลมและฝนที่จะชะล้างทำลายพุทธรูปเมื่อปี ค.ศ. 1970 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน

พระพุทธรูปหินสลักอายุพันปี Usuki stone buddhas
[info-p] ค่าชมพระพุทธรูป 540 เยน, ชมพระพุทธรูปรวมกับค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ 1,100 เยน
[info-t] 06:00-19:00 น.
[info-d] จากเมือง Usuki นั่งรถไฟด่วนขบวน LTD.Exp Nichirin จากสถานี JR Oita มาลงที่สถานี JR Usuki ใช้เวลา 28 นาที จากนั้นนั่งรถบัสจากหน้าสถานีลงที่ป้าย Usukisekibutsu ใช้เวลา 20 นาที แล้วเดินต่ออีก 200 เมตร
[info-g] 33.090561, 131.762661

วัด Mangatsu-ji

วัด Mangatsu-ji

วัดเล็กๆ ประจำหมู่บ้านฟุกะตะ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระพุทธรูปหิน Usuki Sekibutsu เดินเพียง 5 นาที จากหน้าวัดเราจะเห็นมีรูปปั้นหิน Nio เก่าแก่หน้าตาดุดันตั้งอยู่สองฝั่ง ก่อนเข้าไปกราบไหว้พระกันที่ตัวศาลาหลักหลังจากไหว้พระเรียบร้อยแล้ว ที่ขาดไม่ได้คือการตีระฆังโบราณที่อยู่ด้านหลังวัด ซึ่งจะเป็นการสื่อนำคำอธิษฐานและขอพรให้มีความสุขสงบร่มเย็นนั่นเอง

วัด Mangatsu-ji
[info-g] 33.090935, 131.76526

ที่มาข้อมูลและภาพ : หนังสือ Unseen&Amazing Japan