Day 2 : Shinjuku – Harajuku – Shibuya

806 views

เช้า ออกจากที่พัก เดินทางไปสถานี JR Shinjuku ต่อรถใต้ดินสาย Oedo 1 ป้าย ลงสถานี Tochomae

9:30      ขึ้นชมวิวจากตึกศาลาว่าการกรุงโตเกียว (ฟรี)

10:30    นั่งรถใต้ดินย้อนกลับมาสถานี Shinjuku 1 ป้าย เปลี่ยนเป็นสาย Marunouchi ลงสถานี Shinjuku Gyoen-mae เดินเข้าชมสวน Shinjukugyoen

12:00    อาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเดินช้อปปิ้งรอบๆ สถานี Shinjuku ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ฝั่งตะวันออกมีห้าง Isetan และห้างมือสอง Komehyo ทางใต้มีห้าง Takashimaya และ Tokyu Hands สาขาใหญ่ ทางตะวันตกเป็นห้างร้านเล็กๆ จำนวนมาก และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yodobashi Camera และ Bic Camera ส่วนทางเหนือของสถานีเป็นย่าน Kabukicho มีห้างดองกี้ (Donki) ตึก Godzilla เป็นต้น

14:00    นั่งรถไฟ JR สาย Yananote จากสถานี Shinjuku ไป 2 ป้าย ลงสถานี Harajuku เดินเข้าชมสวนและศาลเจ้า Meiji Jingu ระยะทาง 800 ม.

16:00    เดินเที่ยวและช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ ถนน Takeshita ถนน Omotesando ห้างสรรพสินค้า Tokyu ถนนแฟชั่น Cat Street

18:00    จากสถานี Harajuku ขึ้นรถไฟต่ออีก 1 ป้าย ถึงสถานี Shibuya ชมห้าแยกที่คนจำนวนมากมายข้ามถนนพร้อมกัน รูปปั้นสุนัขกตัญญูฮาจิโกะ และช้อปปิ้งสารพัดห้างบริเวณรอบๆ สถานี

20:00    อาหารเย็นตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับที่พัก

Previous articleDay 8 : Nikko World Heritage
Next articleDay 3 : Toyosu Fish Market – Tokyo Tower – Tokyo Station – Imperial Palace
เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเกือบทุกภูมิภาคในหลากหลายฤดู และประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศในโซนยุโรป เพื่อถ่ายภาพรวบรวมข้อมูล ออกมาเป็นผลงานในรูปแบบหนังสือ และสื่อสาระด้านท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และภาคภูมิใจของพวกเรา DPlus Guide Team