มาตรการการเดินทางไปต่างประเทศโซนยุโรป และอเมริกา

0 views

สำหรับคนที่วางแผนที่จะเดินทางไปโซนยุโรปหรือเมริกา ในช่วงนี้อาจจะต้องศึกษามารการการเดินทางเข้าประเทศแต่ละประเทศก่อน เพราะบางประเทศอาจจะต้องกักตัว หรือไม่ต้องกักตัว ต้องฉีดวักซีนให้ครบโดส หรือต้องตรวจโควิดก่อน ดีพลัสไกด์ได้รวบรวมมาตาการในการเดินทางในแต่ละประเทศมาให้ ตามนี้

#ฝรั่งเศส
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกักตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca **รวมถึง Astra-Zeneca ที่ผลิตใน**ประเทศไทย

✅ หากไม่ได้รับวัคซีนที่กำหนด
– ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.หรือ Rapid Antigen Test ภายใน 48 ชม.
– ต้องตรวจ Rapid Antigen Test เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส- ต้องกักตัว 7 วัน

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– นักเรียน
– นักท่องเที่ยว
– ทำงาน

#อังกฤษ
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกักตัว
– ต้องจองตั๋วเครื่องบินไปยังสนามบินปลายทาง

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Oxford/AstraZeneca**รวมถึง Astra-Zeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– Sinovac – Sinopharm Beijing
– Covaxin

✅ หากไม่ได้รับวัคซีนที่กำหนด
– ต้องกักตัว 10 วัน
– หากต้องการออกจากการกักตัวก่อนครบกำหนด 10 วัน สามารถจองชุดตรวจแบบ Test to Release ในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงประเทศอังกฤษ หากผลตรวจเป็นลบสามารถออกจากที่กักตัวได้ และต้องตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 8

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท

#สวิตเซอร์แลนด์
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกับตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
– ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.
– หากไม่ได้รับวัคซีน ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca- Sinopharm – Sinovac

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– นักเรียน
– Schengen Visa (Visitor)

#เยอรมนี
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกักตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca**รวมถึง Astra-Zeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience

✅ หากไม่ได้รับวัคซีนที่กำหนด
– ผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 10 วัน
– หากต้องการออกจากการกักตัวก่อนครบกำหนด ต้องตรวจ RT-PCR หลังจากวันที่ 5

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท

#ไอซ์แลนด์
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกับตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
– ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.
– ใบรับรองการฉีนวัคซีนต้องเป็นภาษาไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก หรืออังกฤษ

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca- Sinovac

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท

#โรมาเนีย
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
-ไม่ต้องกับตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
– ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.

✅ วัคซีนที่รับรอง- Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca- Sinovac

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท

#สเปน
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกักตัว
– ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
– ใบรับรองการฉีนวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน หรือฝรั่งเศส
– ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.Rapid Antigen Test ภายใน 48 ชม.

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna
– Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca **ที่ผลิตใน ยุโรป เกาหลีใต้ และอินเดีย
– Sinopharm- Sinovac

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท

#อิตาลี
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ต้องลงทะเบียนออนไลน์
– ต้องกักตัว 10 วัน
– หลังกักตัว 10 วัน ต้องตรวจ Antigen Test หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม.

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- anssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– นักเรียน
– ยังไม่เปิดให้ยื่นวีซ่านักท่องเที่ยว

#สหรัฐอเมริกา
✅ เงื่อนไขเข้าประเทศ
– ไม่ต้องกักตัว
– ผู้ที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป ต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อนขึ้นเครื่อง โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ต้องตรวจภายใน 3 วัน ก่อนขึ้นเครื่อง และผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน 1 วัน ก่อนเดินเดินทาง โดยต้องเป็นผลตรวจแบบ Viral Test

✅ วัคซีนที่รับรอง
– Pfizer BioNTech
– Moderna- Janssen (Johnson & Johnson)
– AstraZeneca- Covishield- Sinopharm- Sinovac

✅ วีซ่าที่เดินทางได้
– เดินทางได้ทุกประเภท