วิธีและขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต

0 views

💉วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร? เราต้องไปขอทำที่ไหนกันนะ 🤔#ดีพลัสไกด์ มีคำตอบค่ะ หากเราต้องการไปเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19เราจะต้องไปขอสมุดเล่มเหลือง หรือ วัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองการสร้ามเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับคนที่จะไปขอได้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส แล้วเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ หรือเป็นผู้ที่หายจากการเป็นโครโควิด -19 แล้ว

#วัคซีนพาสปอร์ตต้องใช้อะไรบ้าง?
1.บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ฉบับจริงและสำเนา
3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)
4.ค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาท/เล่ม

#ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต
1.ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่กำหนด
2.รับบัตรคิว และรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
3.ยื่นเอกสาร ทั้ง 3 รายการ พร้อมเงิน 50 บาท รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
4.รับเอกสารรับรองฯ (วัคซีนพาสปอร์ต)

#ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง?
📌สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ 13.00 – 15.00 น.
โทร. 0-2521-1668
เฉพาะผู้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

📌ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการทางอีเมล์ : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
เฉพาะผู้เดินทางที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว

📌กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : เฉพาะจันทร์ ,พุธ (ยกเว้นวันหยุดกขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ 9.00 – 12.00 น.
โทร. 02-590-3232

📌คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤฤษ์)
เวลาทำการ : 8.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
โทร. 02-951-1170 – 79 ต่อ 3430
อีเมล์ : tmcbamras@gmail.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคcr : ภาพประกอบ : pngtree , canva