Advertisment
Home Authors Posts by Vasin Permsup

Vasin Permsup

34 POSTS 0 COMMENTS
ผู้ก่อตั้ง และบรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ ​DPlus เรียนมาทางวิศวะ แต่มาเอาดีทางเขียนหนังสือ ทำหนังสือและ content ชอบเดินทาง ถ่ายรูป สนใจอยากรู้ไปทุกเรื่อง ตั้งแต่ประวัติศาสตร์​ ภูมิศาสตร์ แผนที่ จนถึงเทคโนโลยีและ Gadget :-)