Downloads

ดาวน์โหลดโปรแกรมท่องเที่ยวคิวชู 

สำหรับโปรแกรมนี้เราจะเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหลักของเมืองเป็นหลัก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการเดินทางทั้งรถบัสและรถไฟ เพื่อนๆ สามารถเลือกโปรแกรมแต่ละวันตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามต้องการค่ะ

 Fukuoka
 Kumamoto
 Oita
 Nagasaki