เที่ยวฮ่องกง Central Mid Level บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ที่เซ็นทรัลมิดเลเวล

1,800 views

เที่ยวฮ่องกง Central Mid Level  (เซ็นทรัลมิดเลเวล) บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 800 เมตร แต่ไม่ได้ทอดยาวไปเลยทีเดียว จริงๆ แล้วใน 800 เมตรนี้ประกอบด้วยบันไดเลื่อนถึง 20 ตัวเรียงต่อกันในแต่ละชั้น

บันไดเลื่อนนี้สร้างมาเพื่อช่วยชาวบ้านที่ต้องเดินขึ้นลงเขาเป็นประจำ ระหว่างทางเต็มไปด้วยห้างร้าน และร้านอาหารดังๆ มากมาย สุดปลายทางเป็นย่านที่พักอาศัย เพราะฉะนั้นหากมาเที่ยว ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปจนสุดก็ได้จ้า

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มา: หนังสือฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น