Tian an Men เทียนอันเหมิน จัตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

5,224 views

จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

 

จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมายสำหรับสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในจัตุรัสเทียนอันเหมินมีหลายจุดให้เดินชม เช่น

ประตูเฉียนเหมิน (Qianmen Gate) หรือประตูเจิ้งหยาง (Zhengyang Gate)

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจัตุรัสเทียนอันเหมินมีอายุกว่า 500 ปีสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงในสมัยโบราณใช้เป็นประตูหลักของขบวนพระจักรพรรดิเวลาเสด็จเข้าหรือออกจากพระราชวังต้องห้ามด้านบนเป็นหอคอยสูง 27.3 เมตรรวมกับฐานซุ้มประตูสูงถึง 42 เมตรซึ่งถือเป็นซุ้มประตูที่สูงที่สุดในปักกิ่ง

 

ตึกอนุสรณ์สถานประธานเหมา (Chairman Mao Zedong Memorial Hall – 毛主席纪念堂)

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

ตึกอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนักท่องเที่ยวที่เป็นคนจีนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหน้ามาเคารพศพท่านประธานเหมาที่นอนทอดร่างอย่างสงบอยู่ในโลงแก้ว (บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้ง) การเข้าชมต้องต่อแถวอย่างเป็นระเบียบแต่อาจจะต้องรอนานพอสมควรเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศนั่นเองสำหรับด้านข้างของอาคารทั้ง 4 ทิศก็จะมีรูปปั้นเหล่าวีรชนอาชีพต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างชาติประจำอยู่

 

ตึกรัฐสภาประชาชน (The Great Hall of the People)

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

อาคารรัฐสภาประชาชนตั้งขนานกับจัตุรัสเทียนอันเหมินทางด้านทิศตะวันตก (อีกฝั่งถนน) มีความยาวเกือบ 1 กม. เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1959 ปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการสภานิติบัญญัติของจีนจัดงานแสดงขนาดใหญ่ต่างๆ รวมทั้งต้อนรับอาคันตุกะแขกสำคัญของบ้านเมืองด้วยซึ่งหากสภาประชาชนไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมอาคารรัฐสภาก็จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมได้

 

อนุสาวรีย์วีรชน (The Monument to the People’s Heroes)

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

เสาหินแกรนิตรูปทรงโอบิลิสต์แห่งนี้ตั้งอยู่ณใจกลางจัตุรัสเทียนอันเหมินสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1952 โดยมติของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนในขณะนั้นเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนชาวจีนในการรวมเป็นสาธารณรัฐจนสำเร็จรอบๆ ฐานมีภาพสลักเรื่องราวการปฏิวัติจีนและมีลายมือประธานเหมาสลักเอาไว้บนเสาด้วย

 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน (National Museum of China)

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมิน (อีกฝั่งถนน) ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่บริเวณทางด้านใต้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนและทางเหนือเป็นพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติของจีน โดยเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ. 2003 ปัจจุบันสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ 4 ชั้นโดยแบ่งพื้นที่เท่าๆ กัน จุดประสงค์ก็เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานที่ค้นพบทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณคดี รวมถึงให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาชมอีกส่วนหนึ่งจัดแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติให้แก่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเยาวชนของจีน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความยากลำบากของการรวบรวมประเทศจนเป็นปึกแผ่นเหมือนในปัจจุบัน

 

ประตูเทียนอันเหมิน / พลับพลาเทียนอันเหมิน

Tian an Men เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศจีนที่ปรากฏตามสื่อทั่วไปก็คือ พลับพลาสีแดงที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงประดับอยู่เหนือซุ้มประตูเทียนอันเหมินแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเยี่ยมชมพลับพลาหรือพระราชวังต้องห้ามจะต้องเดินข้ามสะพานหินหยกขาวเข้าไป (ประตูตรงกลางห้ามเข้าให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น) บนฝาผนังสองข้างของซุ้มประตูมีคำขวัญเขียนว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” และ “ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ประดับไว้ด้วย

 

Tian an Men เทียนอันเหมิน จัตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปักกิ่ง
เวลาเปิด-ปิด: 08:30- 17:30 น.
ค่าเข้าชม: รอบๆ จัตุรัสค่าเข้าชมฟรี
การเดินทาง: รถไฟใต้ดิน 1. Line 1 สถานี Tiananmen East ทางออก  A หรือ Tiananmen West ทางออก B จะเจอซุ้มประตูเทียนอันเหมินซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังต้องห้ามซึ่งเป็นฝั่งเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน หรือ 2. Line 2 สถานี Qianmen ทางออก A จะเจอประตูเฉียนเหมินซึ่งเป็นฝั่งใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน
GPS: 39.904582, 116.397432

เรื่องและภาพ : DPlus Guide Team