พระราชวังเคียงฮุย (Gyeonghui Palace) หนี่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โซซอน ประเทศเกาหลี  แม้จะเป็นพระราชวังขนาดเล็ก แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนกับพระราชวังอื่นๆในเกาหลี ที่สำคัญคือเปิดให้เข้าชมฟรี !

พระราชวังเคียงฮุย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1617 เป็นหนึ่งในพระราชวังทั้ง 5 ของราชวงศ์โซชอน โดยพระบัญชาขององค์ชายควางแฮกุน ซึ่งแต่เดิมวังแห่งนี้เรียกว่า “ซอกวอล” หมายถึงพระราชวังตะวันตกโดยเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินมากว่า 280 ปี  จุดเด่นที่น่าสนก็คือซุ้มประตูใหญ่ตรงทางเข้า (Heunghwamun Gate) และพระที่นั่งหลัก (Sungjeongjeon Hall)

ในสมัยก่อน เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง พระตำหนักหลายหลังได้ถูกเผาทำลายไป ภายหลังก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ พื้นที่บางส่วนก็ถูกปรับให้กลายเป็นสวนเคียงฮุยกุง และสำหรับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะ ในเขตพระราชวังทางด้านหน้ายังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งโซล (Seoul Museum of Art) ให้เข้าชมกันด้วย

Deoksu-Palace_1562_edited1พระราชวังเคียงฮุย แม้จะมีตำหนักขนาดเล็ก แต่ก็มีความเป็นมาอันยาวนานถึง 280 ปี

พระราชวังเคียงฮุย (Gyeonghui Palace)
GPS: ”37.570365,126.968865″
เวลาเปิด-ปิด: ”เดือนมี.ค.
ค่าเข้าชม: ”ฟรี”
การเดินทาง: ”รถไฟใต้ดิน
เว็บไซต์: ”” http://jikimi.cha.go.kr/english

[codespacing_progress_map]

ที่มา : หนังสือ “สองขาพาตะลุย เกาหลี Seoul และรอบโซล”