เที่ยวฮ่องกง ที่พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น Dr. Sun Yat-sen Museum

1,465 views

เที่ยวฮ่องกง Dr. Sun Yat-sen Museum  (พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น) อาคารเก่าสีแดงนี้ไม่ใช่บ้านของ ดร.ซุน ยัตเซ็น แต่เป็นของเศรษฐีท่านหนึ่งขายให้แก่รัฐบาลฮ่องกง ที่นี่จัดแสดงเรื่องราวของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ผ่านภาพถ่าย หุ่นจำลอง เสื้อผ้า ของใช้ที่สำคัญ ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์ จนถึงวันก่อตั้งสาธารณรัฐจีน ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในสมัยของประธาน เหมาเจ๋อตง ในเวลาต่อมา

เที่ยวฮ่องกง ที่พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น Dr. Sun Yat-sen Museum
เที่ยวฮ่องกง ที่พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น Dr. Sun Yat-sen Museum
เที่ยวฮ่องกง ที่พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น Dr. Sun Yat-sen Museum
เที่ยวฮ่องกง ที่พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุน ยัตเซ็น Dr. Sun Yat-sen Museum

เรื่อง: DPlus Guide Team | ที่มา: หนังสือฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น