เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru เมืองโยโกฮามะ (Yokohama)

1,288 views

เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru

พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru  ภูมิภาค Kanto เรือเดินทะเล Nippon Maru ถูกสร้างขึ้นในสมัยโชวะปีที่ 5 (ค.ศ. 1930) เป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่สง่างาม เคยถูกใช้เป็นเรือฝึกนักเรียนของกองทัพญี่ปุ่นมานานกว่า 50 ปี (ค.ศ. 1930-1984)  คิดเป็นระยะทางทั้งหมด 1,830,000 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลกมากกว่า 17 รอบ เมื่อปลดระวางในปี ค.ศ. 1984 อีกหนึ่งปีถัดมาก็ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมด้านในเรือจนถึงปัจจุบัน

เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru

เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru

เที่ยวญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เรือ Nippon Maru เมืองโยโกฮามะ (Yokohama)
เวลาเปิด-ปิด: 10:00-17:00 น. ปิดวันจันทร์
ราคา: ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน (ราคานี้รวมกับค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เมืองท่า Yokohama)
การเดินทาง: จากหน้าสถานี JR Sakurachigo เดินมาทางท่าเรืออีกเล็กน้อย หรือเดินตามทาง Sky Walk จะมีทางเดินลงไปยังพิพิธภัณฑ์เรือ
GPS: 35.453694, 139.632287

ที่มาข้อมูลและภาพ : หนังสือ Japan all around เที่ยวญี่ปุ่น จากเหนือจรดใต้