ชม 3 นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

966 views

ทีมงาน DPlus Guide ขอเชิญชม 3 นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-เดช ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 3 นิทรรศการ ได้แก่

  • นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ
  • นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
  • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ซึ่งทั้งสามนิทรรศการสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้-เดือนพฤศจิกายน 2560 (ส่วนนิทรรศการที่จัดยาวนานที่สุด เปิดให้เข้าชมได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 เลยทีเดียวค่ะ)

นอกจากนี้ หากใครที่เดินทางมาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และเดินผ่านทางเชื่อมเข้ามายังหอศิลป์ฯ ระหว่างทางในบริเวณชั้น 3 จะมีนิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” โดยศิลปิน 14 ท่าน (นิทรรศการนี้จัดแสดงบริเวณชั้น 3 – 5) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการถ่ายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความปลื้มปิติยินดี และความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยด้วย ซึ่งนิทรรศการส่วนนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ตุลาคม 2560

นิทรรศการภาพถ่าย "ร.๙ ในหลวงในดวงใจ" โดยศิลปิน 14 ท่าน บริเวณชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่าย "ร.๙ ในหลวงในดวงใจ" โดยศิลปิน 14 ท่าน บริเวณชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่าย "ร.๙ ในหลวงในดวงใจ" โดยศิลปิน 14 ท่าน บริเวณชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

"เพื่อนของหนู...มีหูสี่ขา" ภาพถ่ายโดย คุณจิรฐา นรพิทยนารถ บริเวณชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บนวิถีแห่งความ "พอเพียง" ภาพถ่ายโดย คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ บริเวณชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมื่อเดินชมนิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” จนถึงบริเวณชั้น 5 จะมีจุดรับฝากกระเป๋าสำหรับผู้ที่มีกระเป๋าขนาดใหญ่กว่า A4 และกล้องถ่ายรูป (สามารถถ่ายภาพนิทรรศการบริเวณชั้น 7 – 9 ด้วยโทรศัพท์มือถือ) และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปในบริเวณชั้นที่ 7 – 9 นะคะ

ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าสำหรับผู้ขึ้นชมนิทรรศการชั้น 7 - 9 มีทั้งตู้เล็ก (ราคา 10 บาท) และตู้ใหญ่ (20 บาท)

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ อยู่บริเวณชั้น 7 นิทรรศการนี้น้อมรำลึกในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้แรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นิทรรศการจะจัดแสดงในวันที่ 10 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2560

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ อยู่บริเวณชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ อยู่บริเวณชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ อยู่บริเวณชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่บรรจุภายในกรอบรูปหยดน้ำมีทั้ง ดินของพ่อ, ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ข้าวเหนียว, เมล็ดพืชต่างๆ

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบกว่า 160 ผลงาน และวัตถุสะสมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ อยู่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุยเดช

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อยู่บริเวณชั้น 9 ภาพที่นำมาจัดแสดงจำนวน 200 ภาพ มีทั้งภาพที่เคยถูกเผยแพร่และยังไม่เคยถูกเผยแพร่ คุณนิติกร กรัยวิเชียร (ภัณฑารักษ์) ได้แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล คือ

  • ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายขาวดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์
  • ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวัล (อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการจัดแสดงในวันที่ 2 กันยายน 2560 – 7 มกราคม 2561

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงต้นรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงต้นรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงต้นรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงกลางรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงกลางรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงกลางรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงปลายรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงปลายรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ช่วงปลายรัชกาล อยู่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามรายละเอียดทั้ง 3 นิทรรศการได้ที่ : นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เวลาเปิด-ปิด: 10:00 – 21:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
ราคา: เข้าชมฟรี
การเดินทาง: รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 3 จะเชื่อมกับทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ชั้น 3)
เว็บไซต์: bacc.or.th
GPS: 13.746705, 100.530339