เที่ยวญี่ปุ่น เมืองเกียวโต ที่สะพาน Togetsukyo

111 views

สะพาน Togetsukyo

เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามแม่นํ้าโฮสุ โดยมีภูเขาอาราชิยามาเป็นฉากหลัง เดิมทีเป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน แต่ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1930 มีฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ส่วนของราวสะพานยังคงทำด้วยไม้เพื่อคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้ ทิวทัศน์ของสะพานโทเง็ตสึเคียวที่มีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลังนั้นโด่งดังและคลาสสิกมาก ทำให้สะพานแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินข้ามฝั่งไปทางด้านทิศใต้จะเป็นย่านชุมชน มีโรงแรมและร้านอาหาร สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจในฝั่งนี้คือ สวนลิงอาราชิยามะ และวัดโฮรินจิ (Horin-ji) ซึ่งทั้งสองที่ต้องเดินขึ้นเขาไปพอสมควร

red evening gown

เที่ยวญี่ปุ่น เมืองเกียวโต ที่สะพาน Togetsukyo
GPS:  35.012674, 135.677734
การเดินทาง:  จากสถานี JR Saga Arashiyama แล้วเดินตามถนน หลักมา 200 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเดินตรงมาอีก 500 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปอีก 250 เมตร หรือจากสถานีArashiyama (รถรางรันเด็ง)แล้วเดินตรงไป 200 เมตร