รถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุ Usuzan Ropeway (Mt. Usu Ropeway)

112 views

Usuzan-Ropeway

จากสถานีเชิงเขาทางตะวันออก รถกระเช้าจะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิดและพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง (Showashinzan) ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุซุ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ที่ปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกร่นุ อย่ตู ลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วนถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไป แต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดลอดออกมาตรงปากปล่องไดห้ มด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุซุมที างเดนิ เลยี บปากปล่องไปยังฝั่งตรงกันข้าม ระยะทางประมาณ 700 เมตร (ฤดูหนาวทางปิด)

Usuzan-Ropeway Usuzan-Ropeway

รถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุ Usuzan Ropeway (Mt. Usu Ropeway)
GPS: 42.539232, 140.85999
เวลาเปิด-ปิด: 08:15-17:30 น. (ฤดูหนาว อาจปิดเร็วกว่านี้)
ราคา: ไป-กลับ 1,500 เยน (ถ้าหยิบคูปองส่วนลดมาจากเคาน์เตอร์โรงแรมจะลดอีกหน่อย)
การเดินทาง:  จากเมือง Toyako onsen แนะน􀄘ำให้นั่งรถแท็กซี่ราคาประมาณ 3,000 เยน ใช้เวลา 15 นาที ส่วนขา กลับขอให้เจ้าหน้าที่สถานีรถกระเช้าโทรเรียกแท็กซี่ให้ได้ ซึ่งจะจัดสรรเวลาได้ดีกว่า หรือใช้บริการรถบัส Donan ที่ออกจากเมือง Toyako onsen ค่าโดยสาร 330 เยน แต่อาจจะต้องรอนานและมีวันละ 4 เที่ยวเท่านั้นระหว่างเวลา 10:00-16:00 น. (มีแพ็คเกจแท็กซี่เหมาเป็นวันไปหลายๆที่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย ลองสอบถามที่โรงแรมดู)