เที่ยวปักกิ่ง ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้าม แหล่งเที่ยวสำคัญเมืองจีน

7,773 views

พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City – 紫禁城) พระราชวังอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง คนไทยอาจจะคุ้นในนาม “พระราชวังต้องห้าม” หรือ “พระราชวังโบราณ” แต่ชาวจีนทั่วไปเรียกว่า พระราชวังกู้กง

แต่เดิมสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงในสมัยราชวงศ์หยวน ต่อมาเมื่อราชวงศ์หยวนล่มสลายลง ราชวงศ์หมิงสถาปนาขึ้นมาแทนโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ทรงย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปตั้งที่หนานจิง และมีดำริให้ทำการรื้อถอนพระราชวังออกด้วย แต่ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (พระราชโอรสของจักรพรรดิหงอู่) ก็ได้ย้ายเมืองหลวงกลับมาตั้งที่ปักกิ่งดังเดิม และทรงสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1406 โดยใช้เวลาสร้างนานกว่า 14 ปี ใช้แรงงานมากกว่าหนึ่งล้านคน และใช้ช่างฝีมือกว่าหนึ่งแสนคน อีกทั้งนำวัสดุในการก่อสร้างชั้นดีมาจากทั่วสารทิศของจีน จนกลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ในที่สุด

เที่ยวปักกิ่ง พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม แหล่งเที่ยวสำคัญของประเทศจีน

 

เที่ยวปักกิ่ง ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้าม แหล่งเที่ยวสำคัญเมืองจีน

 

พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ภายในกำแพงที่สูงถึง 9 เมตร โอบล้อมทั้ง 4 ด้าน เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 กม. ด้านข้างยาว 1.5 กม. และมีคูน้ำห้อมล้อมกำแพงอีกชั้นหนึ่ง ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ “วังหน้า” เป็นเขตที่จักรพรรดิออกว่าราชการและ “วังใน” เป็นเขตของเหล่าสนมนางใน ซึ่งประกอบไปด้วยพระตำหนัก พระที่นั่ง ท้องพระโรง และสวนหลายแห่ง

ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าจึงได้ชื่อว่าพระราชวังต้องห้าม จนกระทั่งเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐจึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์พระราชวัง (Palace Museum) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 เป็นต้นมา

 

สะพานหินอ่อนทั้ง 5

สะพานหินอ่อนทั้ง 5 แห่งพระราชวังกู้กง

เป็นสะพานหินอ่อนสีขาว สลักลวดลายสวยงามขนานกันทั้ง 5 สะพาน ทอดข้ามแม่น้ำทอง (Golden Water)

 

ประตูไท่เหอเหมิน (Taihemen/Gate of Supreme Harmony)

ประตูไท่เหอเหมิน ประตูแรกสู่ราชวังต้องห้ามชั้นนอก

ถัดจากสะพานทั้ง 5 จะเป็นซุ้มประตูไท่เหอเหมินอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ในอดีตคือประตูแรกที่เข้าสู่เขตพระตำหนักชั้นนอก ลักษณะของซุ้มประตูเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ดังนั้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644–1912) จึงถูกใช้เป็นสถานที่รับรองแขกอีกด้วย

 

 

บันได 9 มังกร 

บันไดเก้ามังกร แผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่ สลักรูปนูนต่ำเป็นรูปมังกร 9 ตัวอย่างวิจิตร

ถัดจากประตูไท่เหอเหมินเข้ามาจะเจอแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่ สลักรูปนูนต่ำเป็นรูปมังกร 9 ตัวอย่างวิจิตร ในอดีตเป็นทางเดินของจักรพรรดิเสด็จออกมาจากพระราชฐานชั้นในเพื่อว่าราชการหรือประกอบพระราชพิธีไปยังพระตำหนักชั้นนอก ปัจจุบันทางเดินนี้ถูกปิดห้ามคนเข้า

 

 

พระตำหนักไท่เหอเตี้ยน (Taihedian/Hall of Supreme Harmony)

เป็นตำหนักขนาดใหญ่ที่สุดของพระราชวังต้องห้าม มีพระราชบัลลังก์มังกรที่ทำจากไม้หอมจันทน์สูง 2 เมตรตั้งอยู่

เป็นตำหนักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของพระราชวังต้องห้าม อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพระตำหนักของจีน ด้านในห้องโถงยังเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิในการว่าราชการ ซึ่งมีพระราชบัลลังก์มังกรที่ทำจากไม้หอมจันทน์สูง 2 เมตรตั้งอยู่ และพระราชบัลลังก์นี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษกอีกด้วย

 

พระตำหนักจงเหอเตี้ยน (Zhonghe Dain/Hall of a Middle Harmony)

พระตำหนักจงเหอเตี้ยน พระราชวังต้องห้าม

เมื่อผ่านประตูด้านข้างของพระตำหนักไท่เหอเตี้ยน จะเป็นที่ตั้งของพระตำหนักจงเหอเตี้ยนซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ภายในมีบัลลังก์ขนาดเล็กที่องค์จักรพรรดิใช้เป็นที่ประทับก่อนออกว่าราชการ หรือประกอบพิธีการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ทรงงานและให้ขุนนางเข้าเฝ้าด้วย

 

พระตำหนักเป่าเหอเตี้ยน (Baohe Dian/Hall of Preserving Harmony)

พระตำหนักเป่าเหอเตี้ยน พระราชวังต้องห้าม

ตั้งอยู่ถัดจาก พระตำหนักจงเหอเตี้ยน แต่เดิมบุคคลภายนอกห้ามเข้าเพราะเป็นห้องฉลองพระองค์ของจักรพรรดิ บริเวณด้านนอกถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงและสอบจอหงวน

 

ประตูเฉียนชิงเหมิน (Qianqingmen/Gate of Heavenly Purity)

ประตูเฉียนชิงเหมิน เป็นประตูเข้าพระราชฐานชั้นในหรือวังในของพระราชวังต้องห้าม

เป็นประตูเข้าพระราชฐานชั้นในหรือวังใน อันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของจักรพรรดิ พระมเหสี เหล่านางสนมและบรรดาขันที ด้านหน้ามีมังกรปิดหูคู่สีทองอยู่ประจำซ้ายขวา เขตพระราชฐานชั้นในประกอบด้วนตำหนักหลักๆ สามตำหนักได้แก่

 

  1. พระตำหนักเฉียนชิงกง (Qianqing Gong/Palace of Heavenly Purity)

พระตำหนักเฉียนชิงกง พระตำหนักหลักของ "วังใน" และใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 พระตำหนัก ของวังใน

เป็นพระตำหนักหลักของ “วังใน” และใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 พระตำหนัก ของวังใน

 

 

  1. พระตำหนักเจียวไท่เตี้ยน (Jiaotai Dian/Hall Where Heaven and Earh Unite)

พระตำหนักเจียวไท่เตี้ยน สถานที่ส่วนพระองค์ของพระมเหสีในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

ตั้งอยู่ระหว่างพระตำหนักเฉียนชิงกงและพระตำหนักคุนหนิงกง เป็นสถานที่ส่วนพระองค์ของพระมเหสี ทั้งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

 

  1. พระตำหนักคุนหนิงกง (Kunning Gong/Palace of Earthly Tranquillity)

พระตำหนักคุนหนิงกง เคยเป็นทั้งที่ประทับของพระมเหสีและต่อมาใช้บูชาทวยเทพเทวดาฟ้าดิน

ตั้งอยู่หลังสุดของวังใน (เหนือสุด) เป็นที่ประทับของพระมเหสีในสมัยราชวงศ์หมิง ส่วนในราชวงศ์ชิงถูกเปลี่ยนเป็นที่บูชาเทพยดาฟ้าดิน

 

สวนอวี้ฮัวหยวน (Yu Hua Yuan/Imperial Garden)

สวนอวี้ฮัวหยวน ที่นี่มีต้นสนคู่รักที่มีลักษณะโน้มเข้าหากัน

ถัดจากประตูด้านหลังพระตำหนักคุนหนิงกงจะเป็นเขตของสวนอวี้ฮัวหยวน หรือสวนในพระตำหนักใน สวนแห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นสนขนาดใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี จุดที่น่าสนใจก็คือ ต้นสนคู่รักที่มีลักษณะโน้มเข้าหากัน

เที่ยวปักกิ่ง ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้าม แหล่งเที่ยวสำคัญเมืองจีน
เวลาเปิด-ปิด: เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์ เม.ษ. – ต.ค. เวลา 08:30 – 17:00 น., พ.ย. – มี.ค. เวลา 08:30 – 16:30 น. จำหน่ายตั๋วก่อนเวลาปิด 1 ช.ม.
ค่าเข้าชม: พ.ย.–มี.ค. ราคา 40 หยวน, เม.ษ.–ต.ค. ราคา 60 หยวน
การเดินทาง: รถไฟใต้ดิน Line 1 สถานี Tiananmen East ทางออก A หรือ Tiananmen West ทางออก B จากนั้นเดินผ่านซุ้มประตูเทียนอันเหมินเข้ามาก่อน ที่จำหน่ายตั๋วจะอยู่ด้านซ้ายมือ หรือเดินมาจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เว็บไซต์:  www.dpm.org.cn
GPS: 39.917503,116.396917

เรื่องและภาพ : DPlus Guide Team