เที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคโทโฮขุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi) ที่เซนได

1,898 views

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮขุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi)

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮคุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi) ที่เมืองเซนได เปิดให้ชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ภายในเก็บรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆ ตั้งแต่ในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) จนถึงปัจจุบัน อันประกอบไปด้วย ภาพวาดญี่ปุ่น, ภาพวาดสีน้ำมัน, ภาพพิมพ์, ประติมากรรม และงานหัตถกรรม ซึ่งงานศิลปะบางส่วนถูกรวบรวมมาจากทั่วทั้งจังหวัดมิยางิและของภูมิภาคโทโฮคุด้วย

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮขุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi) เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮขุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi)

สำหรับในโซนพิพิธภัณฑ์ที่เสียค่าเข้าชม จะอยู่ชั้น 2 ด้านล่างที่เป็นลานกล้างจะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนเข้าชมฟรี และนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมใน workshop ไม่ว่าจะเป็นงานวาดเขียน งานปั้น และงานศิลปะอื่นๆ ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนและเสียค่า workshop ต่างหาก

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮขุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi) เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮขุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi)

เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโทโฮคุ เที่ยวเซนได พิพิธภัณฑ์ศิลปะมิยางิ (Miyagi)
เวลาเปิด-ปิด: 09:30 – 17:00 น.
ราคา: ผู้ใหญ่ 300 เยน
การเดินทาง: หากนั่ง Loople Sendai Bus ให้ลงป้าย The Miyagi Museum of Art (ลงป้าย 9 หรือ 12)
GPS: 38.263713, 140.855063

ที่มาข้อมูลและภาพ : หนังสือ Japan all around เที่ยวญี่ปุ่น จากเหนือจรดใต้