Day 6 : Fuji (Hakone) – Owakudani

475 views

เช้า       ออกจากที่พัก เดินทางไปสถานี Shinjuku

8:30     นั่งรถไฟเอกชนสาย Odakyu Odawara หรือรถด่วน Romance Car ลงสถานี  Hakone  Yumoto (หากใช้ตั๋ว JR Pass อาจไปเริ่มโดยสารรถไฟ Shinkansen ที่สถานี Shinagawa แทน แล้วมาเปลี่ยนรถที่ Odawara ต่อสาย Odakyu ช่วงสั้นๆ ถึง Hakone Yumoto – ควรเช็คเวลารถไฟจาก Hyperdia ก่อนเดินทาง)

10:30    นั่งรถบัสจากสถานี Hakone Yumoto ลงป้าย Motohakone-ko เดินต่อ 100 ม. ไปท่าเรือ Motohakone หรือป้าย Hakonesekishoato แล้วเดินต่อ 170 ม. ไปยังท่าเรือ Hakonemachi

11:50    ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบ Ashi (ค่าล่องเรือเที่ยวละ 1,050 เยน ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) ไปลงท่าเรือ Togendai ตรงรถกระเช้า Hakone Ropeway (ดูตารางเวลาที่เว็บ www.hakone-kankosen.co.jp)

12:45    ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (จากท่าเรือ เลี้ยวขวาแล้วเดินตามถนนเส้นหลักไปเรื่อยๆ จะเจอร้านอาหารหลายร้านตั้งเรียงรายอยู่) หรือจะไปทานที่ร้านตรงสถานีรถกระเช้า Owakudani เลยก็ได้

14:30   เดินกลับไปที่สถานีรถกระเช้า นั่งรถกระเช้าไปลงที่สถานี Owakudani เดินเที่ยวชมบ่อน้ำร้อน และชิมไข่ดำต้ม (ระวัง! หากไปเจอช่วงที่ภูเขาไฟ Hakone ไม่สงบ รถกระเช้าอาจปิด หรือไม่ปิดแต่แวะลงที่ Owakudani ไม่ได้ ต้องผ่านเลยไปเฉยๆ) จากนั้นนั่งรถกระเช้าต่อไปลงที่สถานี Sounzan (เชื่อมกับสถานี GORA ซึ่งจะเป็นรถไฟขึ้นลงตามเนินเขาเอียงๆ หรือ Funicular) จากสถานี GORA นั่งรถไฟเล็กสาย Hakonetozan ไปลงสถานี Hakone Yumoto

17:30    จากสถานี Hakone Yumoto แล้วนั่งรถไฟเอกชนสาย Odakyu Odawara หรือรถด่วน Romance Car เดินทางกลับโตเกียว ลงสถานี Shinjuku (สำหรับคนที่ใช้ตั๋ว JR Pass อาจต่อรถไฟ JR ที่ Odawara ก็ได้) จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

Previous articleDay 5 : Yokohama – Kamakura – Enoshima
Next articleDay 7 : Kawaguchiko Lake (Fuji 5-Lakes) – Kachi Kachi Ropeway – Churetto pagoda
เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นเกือบทุกภูมิภาคในหลากหลายฤดู และประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศในโซนยุโรป เพื่อถ่ายภาพรวบรวมข้อมูล ออกมาเป็นผลงานในรูปแบบหนังสือ และสื่อสาระด้านท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และภาคภูมิใจของพวกเรา DPlus Guide Team